Veilig Ondernemen Scan beschermt ondernemer tegen criminaliteit en onveiligheid

Welke risico's gelden voor jouw bedrijf?

03 september 2014

Een scan om de risico's op criminaliteit en onveiligheid van ondernemers bloot te leggen. Dat doet de Veilig Ondernemen Scan, die minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten gisteren heeft gelanceerd.

De scan is een hulpmiddel waarmee ondernemers een beter veiligheidsbewustzijn kunnen ontwikkelen. Ook helpt de scan ondernemers om passende preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen.

Veilig Ondernemen Scan

De Veilig Ondernemen Scan is een korte digitale vragenlijst waarmee een ondernemer zicht krijgt op de risico’s op criminaliteit en onveiligheid. Aan de orde komen inbraak, diefstal, overval, overlast, vernieling, geweld, afpersing en ICT-criminaliteit. Direct na het invullen ontvangt de ondernemer een uitgebreid en onafhankelijk advies over gedragsbeïnvloedende, organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen die de ondernemer kan treffen om zich beter te wapenen tegen criminaliteit. Net als de scan is het advies gratis, en beschikbaar via www.veiligondernemenscan.nl.

Pilot

De Veilig Ondernemen Scan is bruikbaar voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zoals de detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, bouw, zorg en transport & logistiek. Het instrument is vooral interessant voor ondernemers die te maken hebben gehad met een incident, startende ondernemers, en ondernemers die willen checken of ze voldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Volgens Onno Peer, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), is uit de pilot eind vorig jaar gebleken dat de scan goed is voor de bewustwording, duidelijke tips geeft en bovendien praktisch ingericht is, door bijvoorbeeld de persoonlijke actielijst die erin staat. “Ondernemers moeten zich vooral kunnen blijven toeleggen op het ondernemen en daarom willen wij hen helpen met een instrument dat een snel en volledig overzicht geeft over wat nodig is voor de veiligheid in hun bedrijf. Aan hen natuurlijk de keuze wat ze daadwerkelijk gaan doen”.

Actieplan

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ontwikkelde de Veilig Ondernemen Scan in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het instrument is onderdeel van het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven dat in 2012 is gelanceerd.

De Veilig Ondernemen Scan is, zonder commercieel belang ontworpen, in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, VNO-NCW, MKB Nederland, Transport en Logistiek Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Detailhandel Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Partijen die dagelijks te maken hebben met ondernemers en weten waar behoefte aan is.

Kleine bedrijven

Kleine bedrijven die naar aanleiding van de Veilig Ondernemen Scan aanvullende veiligheidsmaatregelen willen nemen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Deze vergoeding maakt deel uit van de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (www.hoeveiligisuwzaak.nl/vkb).