Checklist veranderingen voor bedrijven met buitenlandse werknemers

Veranderingen arbeidsrecht in 2014

06 september 2018

Met het begin van het nieuwe jaar, is ook het startschot gegeven voor verschillende veranderingen voor ondernemers die buitenlands personeel in dienst hebben.

E-book Eerste hulp bij Groeien

1. Moeilijker om tewerkstellingsvergunning te krijgen

Als werkgever van een werknemer van buiten de EU/EER of Kroatië, moet je in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Sinds 1 januari 2014 is het lastiger om deze tewerkstellingsvergunning te krijgen. Zo worden deze vergunningen nog maar maximaal één keer per jaar toegekend en als je deze vergunning wil verlengen, moet je een geheel nieuwe vergunning aanvragen. Verder ben je verplicht een marktconform loon te betalen en minimaal het voltijds minimumloon, óók als je werknemer in deeltijd werkt.

2. Looncriterium

Voor kennismigranten, hoogopgeleiden en houders van een Europese Blauwe Kaart geldt voortaan een looncriterium per maand, in plaats van per jaar. Ook moet je voortaan het loon giraal uitbetalen op een bankrekening op naam van de betreffende werknemer. 

Lees meer over de Kennismigrantenregeling, die versoepeld is voor startups.

3. Vrijstelling tewerkstellingsvergunningsplicht

Voor werknemers van internationale concerns die trainings- en opleidingssessies gaan volgen bij een concern-onderdeel in Nederland, komt een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning. Op dit moment is hiervoor nog wél een TWV nodig. 

4. Registratie van ingezetenen en niet-ingezetenen

Sinds begin januari dit jaar kunnen niet-ingezetenen bij 18 gemeenten in Nederland terecht voor inschrijving en een Burgerservicenummer. Niet-ingezetenen zijn mensen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. 

Bron: HR Praktijk

Auteur

Lenneke Arts