Bouw Informatie Model bevordert samenwerking

Wat is BIM en wat doet het voor ondernemers?

22 april 2014

Het Bouw Informatie Model (BIM) bevordert het samenwerken in de bouwketen en zorgt ervoor dat ondernemers hun werk efficiënter en beter kunnen doen. Dat was de conclusie van de eerste TNO Technologie Update voor MKB-ondernemers.

Een Bouw Informatie Model (BIM) wordt gemaakt en gebruikt bij een manier van ontwerpen en bouwen waarbij een gebouw of constructie en veel of alle informatie daarover geïntegreerd als een informatiemodel in een of meer computerdatabanken wordt vastgelegd.

Meestal vormt een 3D-model een onderdeel van het totale model. Ook kan andere informatie over het bouwwerk in het model worden geïntegreerd, zoals de functies van ruimtes en onderdelen en de planning van werkzaamheden.

BIM is een mogelijkheid om prototypes te maken van gebouwen. Iets dat in de bouwwereld vrijwel niet mogelijk is, aangezien de bouw zelf vaak het prototype is. Met BIM kan een computergestuurde simulatie worden gemaakt, waardoor fouten en mogelijke onvolkomenheden eerder in het proces worden geïdentificeerd. Later in het bouwproces levert dat kostenbesparingen op.

Efficiënt werken

Léon van Berlo, innovatieconsultant bij TNO, legde tijdens de bijeenkomst uit wat BIM precies is en hoe het ondernemers kan helpen hun werk zo efficiënt mogelijk te doen. Ronald van Aggelen, directeur van ZEEP Architecten liet zien welke ervaringen zijn organisatie met BIM heeft.

TNO organiseert dit jaar meerdere Technologie Updates met verschillende onderwerpen. Het doel van de bijeenkomsten is ondernemers de laatste stand van zaken ten aanzien van een bepaald onderwerp te bieden. Ook informeert TNO ondernemers over de mogelijke ondersteuning die de kennisinstelling kan bieden bij innovatie.

Auteur

Kim Loohuis