Don’t work hard, work smart

Advies over personeelsmanagement van een professional

03 augustus 2012

Albert Einstein zei eens “De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn”.

Effectieve werken in plaats van hard werken!

Harder werken is geen oplossing om verliezen te verminderen die ontstaan door chaos, onoverzichtelijkheid, gebrek aan communicatie en gebrek aan vertrouwen in een organisatie. Je moet problemen in een totaal ander kader aanpakken: er is een ander niveau van denken voor nodig. Je moet hiervoor in gesprek gaan met de individuele medewerker. Want een organisatie kan de productie pas verhogen als er effectief (doeltreffend) en efficiënt (doelmatig) wordt gewerkt door elke individuele medewerker.

Eigenschappen effectieve medewerker

Een effectieve medewerker heeft drie belangrijke eigenschappen:

  1. Doelgericht: een medewerker vervult taken die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in een organisatie. Aan deze kerntaken moet hij elke dag tijd besteden: hiervoor moeten werkprocessen worden beschreven, zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor welke taak. Communicatie over de werkprocessen, toezien op naleving ervan en als management het goede voorbeeld geven, zijn essentieel voor veranderingen.

  2. Pro-actief: een werknemer moet initiatief nemen, wat betekent dat hij zelf oplossingen en gunstige verbeteringen aanbrengt in zijn werk. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en bepaalt zelf zijn eigen doelen en koers. Concreet betekent het dat de medewerker niet afwacht, maar beslissingen neemt, routines durft te veranderen en tijd neemt voor organisatie en planning.

  3. Hij begint met het belangrijkste: eem werknemer moet prioriteiten kunnen stellen. Op basis van die prioriteiten organiseert hij zijn werk en voert hij het werk uit. De prioriteiten bepaalt hij door zich af te vragen of een activiteit belangrijk en dringend is. Het belang wordt bepaald door de resultaten. Als een werknemer met het belangrijkste bezig is, betekent dat dat hij het doel voor ogen heeft.

Hoe kan ik effectiever werken?

Productieverliezen wegwerken is niet eenvoudig. Het proces om dit te veranderen is afhankelijk van de medewerking van medewerkers. Zij zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Communicatie, implementatie, begeleiding van de implementatie en met name geduld, zijn de belangrijkste voorwaarden bij dit veranderingsproces.

Bron: Anske Plante