'Meeste ondernemers hebben geen bedrijfsplan'

Driekwart ondernemers Amsterdam en 't Gooi werkt zonder plan

07 juli 2009

Gewoon op je gevoel ondernemen, niks geen ondernemingsplan. Zou jij het kunnen? In Amsterdam en het Gooi gebruikt slechts een kwart van de ondernemers een plan.

Slechts een kwart van de Mkb-ondernemers in de regio's Amsterdam en het Gooi werkt met een ondernemingsplan. Tom Roepers (62) van bedrijfskundig adviesbureau Claassen, Moolenbeek & Partners over het hoe en waarom.

Vormen ondernemers in Amsterdam en het Gooi een uitzondering?

'Nee. Eerder deden we een soortgelijk onderzoek in de regio's Eindhoven (2006) en Den Bosch (2008). In beide gebieden deden 750 bedrijven mee aan de enquête. Ook in die regio's bleek slechts een kwart van de ondernemers over een ondernemingsplan te beschikken. In Amsterdam en omstreken hebben we - in samenwerking met de Hogeschool INHolland - 250 ondernemers gepeild.'

Op welk kompas varen entrepreneurs zonder ondernemingsplan?

'Veel ondernemers werken op hun gevoel of op basis van noodscenario's. Ze sturen vaak op liquiditeit of hun rekening-courantpositie. Entrepreneurs die wel een ondernemingsplan hebben, signaleren eerder afwijkingen in hun bedrijfsresultaten. En áls ze maatregelen moeten nemen, stellen ze sneller vast wat er moet gebeuren.'

Hoe reageren kapitaalverschaffers en kredietverzekeraars?

'Zonder gedegen plan hoef je bij banken niet aan te komen. Ondernemers zonder plan staan ook op achterstand bij onderhandelingen met kredietverzekeraars, toeleveranciers of het UWV.'

Bron: Het Financieele Dagblad