Minder koopzondagen winkeliers

Strengere regels voor zondagopening

29 november 2010

Winkeliers krijgen met strengere regels te maken om hun deuren op zondag te openen. Dit mag nog maar twaalf keer per jaar, tenzij zij in een gebied gevestigd zijn waar het toerisme een ’substantiële omvang’ heeft.

De strengere regels voor openstelling op koopzondagen zijn het gevolg van de instemming van de Eerste Kamer met een aanscherping van de ‘toerismebepaling’ in de Winkeltijdenwet. Hierin staat dat gemeenten alleen winkels op zondag mogen openstellen als het toerisme een ’substantiële omvang’ heeft. Gemeenten moeten daarbij rekening houden met werkgelegenheid, zondagsrust, leefbaarheid, veiligheid, openbare orde en de belangen van werknemers en winkeliers zonder personeel. Bovendien mogen mensen die tegen zondagsopeningen zijn bezwaar aantekenen.

Voorheen konden gemeenten winkelgebieden zo maar aanmerken als toeristisch gebied. Winkels mochten dan vaker op zondag hun deuren openen dan de twaalf maal per jaar die wettelijk is toegestaan.

Bureaucratisering

Belangenorganisaties, zoals MKB Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en De Consumenten zijn teleurgesteld. Ze vinden dat de beslissing over het aantal koopzondagen op het bord van de gemeente ligt. Ze vrezen dat de wijziging alleen maar extra administratieve lasten voor gemeenten met zich meebrengt. “De aanscherping van de toerismebepaling tast de vrijheid van gemeenten en winkeliers aan en leidt tot juridisering en bureaucratisering”, aldus MKB Nederland.

Zondagopening ingeburgerd

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wijst erop dat de nieuwe wet veel onzekerheid voor ondernemers met zich meebrengt. 'Boodschappen doen op zondag is tegenwoordig zo ingeburgerd, dat een groot deel van de omzet op deze dag wordt gehaald', aldus het CBL. Net als MKB-Nederland vindt het CBL de aangepaste wet een stap terug in de tijd.

Uitvoeringsproblemen

MKB-Nederland dringt er bij minister Verhagen van EI&L op aan om zo snel mogelijk met een oplossing voor de te verwachten uitvoeringsproblemen te komen. De organisatie is graag bereid de minister te ondersteunen om de onduidelijkheden, de rechtsongelijkheid en de willekeur die in de praktijk het gevolg zijn van deze wet, aan te pakken.

De ondernemersvereniging blijft van mening dat niet de minister van EI&L, maar gemeenten in nauwe samenspraak met lokale winkeliers de baas zijn over de winkeldeur. Zij moeten gezamenlijk kunnen bepalen of en zo ja, hoeveel zondagen de lokale winkels geopend mogen zijn en onder welke voorwaarden dit gebeurt.