Jonge ondernemers presteren beter dan oudere

Oude ondernemer minder innovatief

16 juli 2012

Jonge ondernemers in het mkb presteren beter dan oude ondernemers. Ze brengen meer omzet- en investeringsgroei tot stand en hebben een innovatievere concurrentiestrategie.

Whitepaper Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Dat blijkt uit een onderzoek van Panteia/EIM naar de relatie tussen de leeftijd van ondernemers en de prestaties, concurrentiestrategieën en doelstellingen van hun bedrijven, waarvoor 1600 bedrijven uit het mkb zijn onderzocht. Hierbij zijn de ondernemers onder de 45 jaar tot de jonge groep gerekend en die van 55 jaar en ouder tot de oude ondernemers.

Minder omzet en investeringen oude ondernemer

Er blijkt een sterk negatief verband te bestaan tussen de hoogte van de leeftijd van een ondernemer en de ontwikkeling van de omzet en de investeringen in zijn bedrijf. Voor andere thema's, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de continuïteit en de winst, is geen relatie met leeftijd gevonden.

Hoe jonger, hoe innovatiever 

Wel blijkt de leeftijd van de ondernemer van invloed op de concurrentiestrategie. Volgens het onderzoek is er een negatieve relatie tussen leeftijd en de mate waarin een ondernemer een innovatieve strategie hanteert. 

Wat doe je ertegen?

Wil je voorkomen dat ook jouw onderneming afzakt naarmate je ouder wordt? Neem je bedrijf weer eens goed onder de loep, door het gratis whitepaper Hoe maak ik een ondernemingsplan? te downloaden. Maak opnieuw een concurrentieanalyse, bekijk je bedrijfskosten en onderzoek welke plek jij inneemt in de markt.

Bron: Painteia/EIM

Auteur

Lenneke Arts