Wat levert investeren in de wijkeconomie je op?

Samen de vindbaarheid en bereikbaarheid van je buurt vergroten

02 juli 2013

De wijkeconomie is het geheel van economisch verkeer en bedrijvigheid in een wijk. Ondernemers die tot de wijkeconomie behoren, zijn zichtbare bedrijven (winkels, cafés) én ondernemingen die je niet ziet (zelfstandig webdesigner, thuiskapster). Wat levert investeren in de wijkeconomie je op?

Whitepaper Ondernemen in de wijk

1. Vindbaarheid

Als ondernemer wil je zichtbaar zijn. Je wilt immers dat zoveel mogelijk potentiële klanten jou weten te vinden. Thuiswerkende zzp’ers hebben de handicap dat ze niet zichtbaar zijn in het straatbeeld. Met de gemeente en de woningcorporatie kun je regelen dat je als zzp’er een bedrijfsnaambordje bij je voordeur krijgt. Dat is bijvoorbeeld het geval in een deel van Arnhem (Presikhaaf) en Utrecht (ZuilenOost en Ondiep). Niet alleen zzp’ers, álle ondernemers kunnen samen met anderen hun zichtbaarheid vergroten. Door lid te worden van een ondernemersvereniging en naar netwerkbijeenkomsten te gaan, breid je je zakelijke contacten in de wijk uit. Andere ondernemers weten dan dat jij er bent en kunnen hun klanten naar jou verwijzen (en omgekeerd natuurlijk). Ook kun je met andere ondernemers een digitaal platform oprichten. Bijvoorbeeld een website met alle ondernemers in de wijk, een site van de ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw, of van de winkeliers in een bepaald winkelgebied. Een goed voorbeeld is solostart.nl (zzp’ers in Utrecht). Kijk ook eens op zzppresikhaaf.nl (in ontwikkeling) en nieuwebinnenweg.eu (ondernemers Rotterdam). Tip: Maak jij al gebruik van locatiediensten als Foursquare? Ben je actief op sociale media? Zo niet: doen! De consument van 2013 zoekt (en koopt!) op internet. Alles over hoe je als individuele ondernemer het web kunt benutten, lees je in het e-book Eerste hulp bij Social media.

2. Bereikbaarheid/parkeren

No parking no business. Maar bereikbaarheid gaat om meer dan alleen het aantal parkeerplaatsen. De wegenstructuur bijvoorbeeld en openbaar vervoer-haltes. Samen met de gemeente kunnen jullie als ondernemers bepalen aan welke eisen de bereikbaarheid van een winkelgebied moet voldoen.

Tips:

  • Betrek naast wegenstructuur en parkeergelegenheden, ook parkeerregime, parkeerduur en parkeerwijze.

  • Bijkomende zaken zoals looproutes en bewegwijzering verdienen eveneens aandacht.

  • Spreek met de gemeente af hoe de bekostiging van nieuwe parkeergelegenheden wordt geregeld.

3. Huisvesting

Als ondernemer heb je behoefte aan bepaalde huisvestingsvoorzieningen in de wijk. Denk aan zakelijke ontmoetingsruimtes, kortdurende contracten, omzetafhankelijke huur, ingroeihuur of ruimtes met sectorspecieke voorzieningen. Door een goede samenwerking en belangenbehartiging kunnen jullie inzicht geven in jullie wensen en behoeftes en daarmee invloed uitoefenen op meer vraaggericht en behoeftegestuurd beleid van deze stakeholders.

4. Regelgeving

Als gesprekspartner van bijvoorbeeld de gemeente kun je je als ondernemer inzetten voor minder regeldruk. Ook kun je invloed uitoefenen op regelgeving op het gebied van bedrijfshuisvesting, bestemmingsplannen en vergunningen. Ondernemers in Groningen hebben het voor elkaar gekregen dat de bestemmingsplanprocedure is verkort.

5. Veiligheid

Inbraak, overlast en criminaliteit vormen een groot probleem voor veel ondernemers. Op dit terrein zijn er tal van (stimulerings)maatregelen waar je gebruik van kunt maken. Vaak kan dit niet als individuele ondernemer; alleen in georganiseerd verband. Zo kun je met de BIZ-regeling extra toezicht en camerabewaking financieren voor je winkelgebied of bedrijventerrein. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een regeling waarin ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventuele andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit, en onderhoud en beheer aan te pakken. 

6. Promotie en branding

Als je gezamenlijk je straat, centrum of gebied promoot, levert dat meer kansen op dan uitsluitend reclame maken voor je eigen bedrijf. Een aantrekkelijk gebied trekt structureel potentiële klanten. De mogelijkheden zijn legio: stickers, posters, tassen en evenementen. Winkelcentrum Crabbehof in Dordrecht heeft bijvoorbeeld een eigen waardebon en de ondernemers van de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam bekostigen gezamenlijk reclame op de tram. Ook zzp’ers kunnen aan collectieve promotie doen. Organiseer bijvoorbeeld eens een open dag in je bedrijfsverzamelgebouw.Besef dat een wijk met een goed imago in ieders belang is: ondernemers, bewoners, woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren en gemeente. Samen met deze partijen kun je dus ook aan promotie doen. Bewoners betrekken heeft bijvoorbeeld als voordeel dat de gemeente vaak subsidiepotjes heeft voor bewonersinitiatieven zoals een festival.

7. Kostenbesparing 

Kosten delen, is goedkoper uit zijn. Samen met andere ondernemers kun je allerlei zaken organiseren, zoals schoonmaak, onderhoud en beheer, vuil ophalen en een gezamenlijke pakketdienst. In winkelcentrum Crabbehof in Dordrecht huren de winkeliers zelf de dienst in die het plein schoonhoudt waaraan de winkels liggen. Dat wordt betaald uit de kas van de winkeliersvereniging, waar iedere ondernemer in het winkelcentrum lid van is en contributie aan betaalt.