Checklist: delegeren

Hoe draag ik taken over aan mijn personeel?

30 september 2013

Kom je niet toe aan wat belangrijk is voor jezelf en je bedrijf? Dan kan delegeren de oplossing zijn. Draag taken over aan je medewerkers en verlos jezelf van het teveel aan taken. Met deze checklist wordt ook jij een meester in de kunst van het delegeren.

Vertrouwen

Allereerst heb je het vertrouwen van je personeel nodig. Dat betekent niet dat je werknemers het altijd met je eens moeten zijn, of je aardig moeten vinden. Wel moeten je werknemers geloven dat je integer bent en meent wat je zegt.

Coach

Praat met je medewerkers en ontdek wat zij leuk vinden. Wat zijn hun ambities? Wat zouden ze willen doen in het bedrijf? Geef je medewerkers niet alleen taken en verantwoordelijkheden, maar stuur ze vervolgens ook aan en coach ze. Fouten corrigeren ze meestal zelf wel. Bespreek missers, maar vooral ook wat goed gaat. Neem gegeven verantwoordelijkheid niet meteen af.

Bepaal de richting

Blijf zelf de koers en de doelstellingen vaststellen. Reik je medewerkers de ideeën aan om die doelen te bereiken. Inspireer, motiveer en geef richting. Heroverweeg van tijd tot tijd de bedrijfsstrategie om de doelstellingen te kunnen bereiken.

Ieder zijn specialisme

Brand je vingers niet aan marketing wanneer je daar niet goed in bent. Laat verkopen aan je salesmanager over als je geen koopmansgeest hebt. Kijk niet alleen naar taakbekwaamheid, maar ook naar persoonlijkheid. Daarnaast moet je werknemer gemotiveerd zijn om de taak op te pakken en er plezier in hebben.

Wees helder

Formuleer opdrachten nauwkeurig en volledig. Leg uit wat moet gebeuren, hoe het moet en waarom. Zorg voor de middelen en bevoegdheden die nodig zijn om de taak goed uit te voeren. Wees helder over de resultaten die je verwacht en binnen hoeveel tijd je die wil zien. Stel ook de directe collega's ervan op de hoogte.

Toetsen en loslaten

Controleer en monitor hoe de gedelegeerde taken worden uitgevoerd, maar doe dit speels en op onregelmatige tijden. Stel jezelf daarbij niet boven, maar tussen je medewerkers op. Voor hulp kunnen ze altijd bij je aankloppen, maar ze moeten wel beseffen dat ze in principe zichzelf moeten redden.

Haastige spoed

Delegeren is niet hetzelfde als afschuiven. Een medewerker snel iets toeschuiven, vlak voordat je op het punt staat om op vakantie te gaan, levert niet het gewenste resultaat op. Je kunt dan niet nagaan of de medewerker je bedoeling wel heeft begrepen en bent al weg voordat er vragen over kunnen komen.

Kwaliteitsimpuls

Heroverweeg van tijd tot tijd de werkopdracht van medewerkers en schrap onnodige taken. Zorg dat een vertegenwoordiger klanten kan bezoeken en niet alleen maar rapporten hoeft in te vullen.

Ook het op peil houden van de kwaliteit van je medewerkers is een absolute noodzaak. Zorg dat er haalbare uitdagingen aanwezig blijven in hun takenpakket. Laat ze cursussen volgen, zeker wanneer ze daar behoefte aan hebben.

Niet doen, maar denken

Werk jezelf niet over de kop. Echte leiders zijn meer denkers dan doeners en geven opdrachten op effectieve wijze door aan hun werknemers. De gedelegeerde is verantwoordelijk voor de resultaten van zijn werk, zelf ben je eindverantwoordelijk.

Bron: De Zaak

Auteur

Martin Krüger