De meerwaarde van reflectie

Winst maken is geen doel op zich

27 juni 2017

Het businessschool­gebaseerde ‘MBA­denken’ heeft zijn beste tijd gehad. Wie die de balans vindt tussen ‘purpose’ en ‘profit’ kan rekenen op succes. Dat zegt Huib Broekhuis, ondernemer en schrijver van een nieuw boek over de toekomst van het ondernemen: Beyond MBA.

In het huidige tijdperk is ‘zakendoen om het zakendoen’ niet meer voldoende. Er is een belangrijke maatschappelijke verandering gaande, die zijn weerslag heeft op het bedrijfsleven. Zo verlangen steeds meer klanten van een product dat het naast goed en betaalbaar ook verantwoord is. Medewerkers zijn vaker op zoek naar betrokkenheid en betekenis in hun werk. Bedrijven die succesvol willen zijn, doen er goed aan deze ontwikkelingen te omarmen.

Het MBA-denken is op zijn retour, zo betoogt Broekhuis. “De financiële crisis is het bewijs dat focussen op winst juist leidt tot verlies. Er moet een hoger bewustzijn komen dat verder gaat dan het winstbejag op korte termijn.” Beyond MBA biedt de lezer geen kant-en-klare stappenmodellen en succesrecepten. Het wil de lezer vooral prikkelen en aan het denken zetten en biedt handvatten om zelf de eerste stappen te zetten naar een bewuster (werk)leven. Het boek en de daarbij behorende werkwijze bestaat uit drie delen:

  1. Context Wat is eigenlijk het probleem, hoe is dat ontstaan en wat zijn de drijvende krachten die verandering noodzakelijk maken?

  2. Bewustwording – Wat is er nodig op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied om zowel leiders als medewerkers binnen bedrijven te helpen de sprong te maken naar anders denken en handelen?

  3. Beyond MBA – Wat betekenen een hoger niveau van bewustzijn en een andere kijk op succes concreet voor de leider, het team of de organisatie?

Het boek levert uiteindelijk een werkbaar model op, waarin de zakelijke en rationele kanten van het zakendoen worden verbonden met de meer spirituele en intuïtieve aspecten. Hierdoor ontstaat volgens de auteur een betere balans tussen purpose en profit. “Het boek is geschreven voor alle leiders van nu en morgen die weten, voelen en zien dat de wereld verandering nodig heeft”, aldus de auteur. Huib Broekhuis is directeur en eigenaar van VDS Training Consultants.

Mindfulness

Dat ook traditionele MBA-gedreven coaching-goeroes meegaan met hun tijd bewijst Manfred Kets de Vries. Hij laat zien hoe leiderschapscoaching leer- en veranderprocessen teweeg kan brengen op zowel individueel als organisatieniveau. De focus ligt hierbij voor een belangrijk deel op mindfulness.

“Mindfulness stelt mensen in staat om verder te kijken dan de problematiek die zich direct aan het oppervlak manifesteert”, zegt Kets de Vries. “Hoe we functioneren op de werkvloer is diep geworteld in hoe we in onze jonge jaren zijn gevormd. Dat drukt een stempel op onze leiderschapsstijl en de dynamiek binnen een organisatie.”

Om echte omslagpunten tot stand te kunnen brengen, moet de coach inzicht krijgen in gedragspatronen en -stijlen. De auteur biedt hiertoe een aantal tools aan, maar ook praktijkvoorbeelden en vragenlijsten. Zo wordt de lezer meegenomen op een ontdekkingsreis naar de vraag waarom we doen wat we doen en boort hij het reflectieve vermogen van de coach aan.

Manfred Kets de Vries is als hoogleraar verbonden aan ‘MBA-instituut’ INSEAD. Hij is autoriteit op het gebied van leiderschapsontwikkeling en auteur van tientallen boeken, waaronder de bestseller Leiderschap ontraadseld.

Auteur

Hotze Zijlstra