Sta je er alleen voor als ondernemer?

Column Josette Dijkhuizen | Eenzaamheid

30 maart 2015

Ondernemers kiezen voor ondernemerschap voornamelijk vanwege de autonomie en vrijheid. Dat klinkt als een prachtige optie. De keerzijde van het zelfstandige bestaan is dat de ondernemer alleen voor bepaalde keuzen staat.

E-book Eerste hulp bij Social media

Ondanks dat ondernemers worden omringd door anderen – medewerkers, klanten, adviseurs – is het de vraag of ze zich al dan niet geïsoleerd voelen. In de wetenschappelijke wereld wordt amper onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Uit een onderzoek van Boyd en Gumpert dat stamt uit 1983*  komt naar voren dat meer dan de helft van de ondernemers uit hun steekproef een terugkerend gevoel van eenzaamheid ervaarden. 

Onderzoek

Op dit onderzoek inhakend is onlangs een korte vragenlijst verzonden die is ingevuld door bijna zestig ondernemers. Hieruit komt naar voren dat de ondernemers uit de steekproef het niet emotioneel zwaar vinden om ondernemer te zijn. Net als in het wetenschappelijk onderzoek geeft de helft van de respondenten wel aan dat hij of zij zich wel eens eenzaam voelt als ondernemer. Echter, de ondernemers – waarvan 80 procent in de steekproef werkt zonder personeel - hebben niet het gevoel dat ze er alleen voor staan. Ze hebben mensen om zich heen verzameld waarmee ze onder werktijd een praatje kunnen maken, waarmee ze kunnen sparren óf ze hebben contact met anderen door de aard van het werk. 

Vooral 'live' contact

Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn over het algemeen klein. Wat opvallend is, is dat vrouwen eerder het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan als ondernemer en ze voelen zich wat vaker eenzaam. Daarentegen delen vrouwen hun zorgen als ondernemer wel vaker met anderen dan dat mannen dat doen. Om te kunnen sparren over het werk als ondernemer worden diverse middelen ingezet. Ondernemers hebben daarbij een voorkeur voor offline zakelijke netwerkbijeenkomsten én voor zakenpartners om mee te klankborden. Vrouwen neigen wat meer nog naar familie en/of vrienden dan hun mannelijke collega’s. Middelen als social media en online netwerken worden veel minder ingezet door de ondernemers uit de steekproef. De conclusie uit het onderzoek is dan ook dat ondernemers dus vooral ‘live’ mensen opzoeken om te praten over het ondernemerschap en wat ze daarin tegenkomen. 

Ervaringen delen

De uitkomsten herken ik vanuit mijn werk als ondernemersadviseur. Ondernemers kunnen online alle informatie vinden over aspecten van het ondernemerschap, maar ze nemen niet de tijd om alles te lezen. Het liefst hebben ondernemers direct de voor hén relevante info in hapklare brokken. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om relevante informatie voor het bedrijf, ondernemers willen graag ervaringen met elkaar delen. Ze zijn nieuwsgierig naar hoe andere ondernemers keuzen maken en waarom ze bijvoorbeeld hebben gekozen voor een bepaalde strategie. Als sociale wezens vinden we het prettig om daarover persoonlijk met elkaar te sparren. Daar komt nog bij dat iedere ondernemer het gevoel heeft dat zijn of haar situatie verschillend is van anderen. Dat klopt gezien de uniciteit van de persoon waardoor ieder bedrijf een eigen signatuur krijgt. Persoonlijke gesprekken helpen een ondernemer dus verder in zijn zoektocht naar oplossingen, naar nieuwe ideeën en netwerken die voor hem of haar werken. Een digitale expert is daarvoor geen substituut.

*Boyd, D.P., & Gumpert, D.E. (1983). Coping with entrepreneurial stress. Harvard Business Review, March April, 44-64.

Auteur

Josette Dijkhuizen