Van oude naar nieuwe structuren

MKB Trends 2017

12 december 2016

Er is sprake van een nieuwe, meer duurzame werkelijkheid, waar platformen van grote organisaties ons leven bepalen. Ondernemers zullen daar handig op in moeten spelen om hun voordeel eruit te halen.

Eén van de MKB Trends 2017 is:

Van oude naar nieuwe structuren

Er is sprake van een nieuwe, meer duurzame werkelijkheid, waar platformen als Facebook, Uber en Airbnb ons leven bepalen. Alles wordt een platform of gaat gebruik maken van een platform. Platforms verschaffen toegang tot capaciteit, materialen en goederen. Ofwel bedrijven gaan zelf als platform (ook voor anderen) opereren, ofwel sluiten zich bewust aan bij een of meerdere platforms en fungeren als brandbutler. Ondernemers zullen daar handig op in moeten spelen om hun voordeel eruit te halen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is vast gegeven geworden van elke organisatie.

"Lokale verbinding maken"

Ronald van den Hoff, Oprichter van Seats2meet en auteur van het boek 'Society 3.0': "Ik geloof er niet in dat de wereld straks wordt geregeerd door grote bedrijven. Het zijn juist de kansen die je als ondernemer kunt pakken door gebruik te maken van die grote platformen door lokaal te verbinden op gemeenschappelijke kenmerken.”

Bekijk het videofragment waarin deze trend wordt gepresenteerd en toegelicht:

Bekijk ook de andere MKB Trends 2017