Overheadkosten vaak slecht bekend

Vergelijk met branchegenoten wenselijk

15 december 2009

Adviesbureau Berenschot publiceerde maandag een onderzoek waaruit blijkt dat veel bedrijven en instanties niet op de hoogte zijn of ze een grote of kleine overhead hebben. Leidinggevenden nemen daardoor vaak verkeerde beslissingen bij het willen beperken of uitbreiden van de overheadkosten.

Overheadkosten

Het deel van het budget dat een bedrijf aan de eigen organisatie besteedt heet 'overhead'. Het gaat om bijvoorbeeld kosten van de directie, het secretariaat en administratiekosten. De studie laat zien dat veel instanties niet weten hoe hoog deze overheadkosten zijn en hoe deze vergelijken met die van branchegenoten.

Vergelijken

Bedrijven wordt aangeraden hun overhead gedetailleerd te vergelijken met die van andere organisaties. 1048 organisaties, waaronder ministeries, gemeenten, woningcorporaties, universiteiten, ingenieursbureaus en verzekeraars deden mee aan het onderzoek.

bron: Het Financieele Dagblad