Lokale overheden bieden ondernemers hulp

Informeer bij je gemeente of provincie over de mogelijkheden

30 januari 2009

De afgelopen maanden heeft de overheid een aantal (tijdelijke) maatregelen getroffen om hulp te bieden aan ondernemers. De tijdelijke regeling werktijdverkorting en de verruiming van de BBMKB-regeling zijn hier voorbeelden van. Houd echter ook de lokale overheid in de gaten. Verschillende lokale overheden (gemeenten en provincies) bieden namelijk ook hulpvoorzieningen aan ondernemers. Hieronder volgen voorbeelden uit Flevoland en Apeldoorn

Flevoland: Leenconstructies worden op een rij gezet

Flevolandse ondernemers hebben meer last van de kredietcrisis dan collega's elders. Daarom stuurt de provincie een lijst rond met kredietmogelijkheden. "Veel Flevolandse bedrijven zijn al aan de tweede generatie toe, in de Noordoostpolder soms de derde', zegt gedeputeerde Andries Greiner. "Dat maakt ze kwetsbaar, want ze leunen voornamelijk op vreemd vermogen. Ze hebben niet veel eigen geld.'

Niet alleen de bedrijven zijn jong, ook de provincie. Volgens Greiner is de provincie niet 'stinkend rijk, zoals andere provincies dat wel zijn'. Dat maakt hulp aan de ondernemer er niet makkelijker op.  Toch wordt een poging gedaan met de lijst vol kredietmogelijkheden richting 1500 bedrijven. Daarop worden Europese, landelijke en regionale leenconstructies overzichtelijk op een rijtje gezet. De gedeputeerde laat de ondernemers in de begeleidende brief weten dat het om een momentopname gaat. ,,Het is niet uitgesloten dat er nadere initiatieven volgen om het investeringsklimaat te verbeteren."

Op de lijst staat onder meer de Technologische en Milieu Innovatie regeling (TMI). Bedoeld voor MKB'ers die iets duurzaams ontwikkelen. Zij kunnen aanspraak maken op een 'stimulans' van maximaal twee ton. Volgens Greiner is er voor die regeling 'belangstelling van betekenis'. Het zou daarbij gaan om ondernemers uit Almere, Lelystad en van het Geomaticapark in Marknesse.

Apeldoorn: Begeleiding, coaching en training voor starters

In de komende drie jaar kunnen 143 starters meedoen aan het project IkStartSmart Gelderland, waardoor de nieuwe ondernemers extra begeleiding en trainingen krijgen. De gemeente gaat hiervoor een samenwerking aan met de Kamer van Koophandel Oost-Nederland. IkStartSmart richt zich op de versterking van het ondernemersschap in 56 gemeenten in Gelderland door de begeleiding, coaching en training van (potentiële) starters en gevestigde ondernemers.

Iedere startende ondernemer die een eigen bedrijf wil beginnen of korter dan vijf jaar geleden is gestart met een eigen onderneming kan meedoen. "Het project heeft tot doel méér en beter voorbereide starters te lanceren", meldt de gemeente. "Dankzij de ondersteuning blijken eenmaal gestarte ondernemingen rendabeler te draaien." IkStartSmart Gelderland bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan bij soortgelijke projecten in Arnhem/Nijmegen, Zutphen en Deventer. Met de overeenkomst in Apeldoorn wordt het project nu in de hele stedendriehoek uitgevoerd.

Uniek aan het project in Apeldoorn is dat het gemeentebestuur ook uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid biedt om aan het project deel te nemen. Wethouder van economische zaken Fokko Spoelstra ziet dit project als een uitgelezen kans op nieuw perspectief, waar mensen zelf vorm en inhoud aan kunnen geven. Die extra steun in de rug wil de gemeente samen met de kamer van Koophandel graag mogelijk maken. De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen tot een provinciebreed opgezet project voor ruim 1.400 (potentiële) ondernemers. Hiervoor heeft de provincie ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De deelnemende gemeenten zorgen voor de rest van de financiering. Het gemeentebestuur van Apeldoorn draagt dus een ton bij. De drie Kamers van Koophandel in Gelderland voeren het project tezamen uit en hebben hiervoor een stichting opgericht. Geïnteresseerde ondernemers en zelfstandigen kunnen zich melden bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland: 055-5796111 of ikstartsmart.nl.

Bronnen: De Stentor, Apeldoorns Stadsblad