Risicoloos ondernemen bestaat niet!

Hoe vergroot je de kansen en verklein je de risico's

15 december 2009

Op 6 september 2006 was ik te gast bij een inspiratie bijeenkomst van Rabobank Nederland in Utrecht.

Opening

De opening werd gedaan door Monika Milz, directeur MKB bij de Rabobank. De volgende presentatie werd gegeven door Carmen Breeveld, directeur van Team Care. Briljant hoe zij als zwarte zakenvrouw van het jaar tegenover een groep vooral mannelijke ondernermers een inspirerend verhaal hield.

Ontslagrecht en financiering

Op een inspirerende manier gaf Carmen een aantal tips voor de vergroting van arbeidsparticiaptie. Versoepeling van het ontslagrecht en betere positie van ZZP'ers kwamen hierbij aan bod. Het stuk waar ik echt een "wauw-gevoel" van kreeg ging over haar visie op de bevordering van de financierings- mogelijkheden voor ondernemers. "Heel leuk dat de banken van die mooie jongens in strakke pakken en snelle auto's als accountmanager hebben, maar van ondernemen weten ze helemaal niets"; aldus Carmen. "Stuur die accountmanagers maar op stage bij ondernemers, dan weten ze tenminste waar het om gaat!"

Innovatie

"Ondernemen is innoveren, innoveren is vernieuwen, vernieuwen is risico nemen" aldus Carmen. Ze legt de link naar het Innovatieplatform van Balkenende die juist roept om innoverende Nederlandse ondernemers. Doe je als ondernemer een keer iets, wil je geld bij de bank lenen, zegt de bank:"leuk dat je wil innoveren, maar risico nemen doen wij niet"! Daar sta je dan als ambitieuze ondernemer met een plan...

Kamer van Koophandel is een ambtelijk apparaat

Ook de Kamer van Koophandel moet het ontgelden. Gebrek aan ondernemerschap, bestuur met te weinig ondernemers en ga zo maar door. Kortom: "sta op en vecht tegen de ambtenarij bij de Kamer van Koophandel!". Het is natuurlijk waar dat je als ondernemer door de KvK eigenlijk helemaal niet geholpen wordt, ja, bij de inschrijving van je bedrijf. Daarna betaal je alleen maar rekeningen.

Inspelen op ondernemersvragen en innovatie

Met de MKB Servicedesk willen wij ook die ondernemende geest terugbrengen in Nederland. Ondernemen is risico nemen, is doorzetten, is kansen zien en ze pakken. We zijn hard bezig om samen met MKB Nederland en vele andere partners deze portal op te zetten waar je als ondernemer informatie kunt vinden en toegang krijgt tot een netwerk waar je concreet wat aan hebt zodat je door kan met ondernemen. Goed om te horen dat er meer ondernemers zijn die in opstand komen!!

Auteur

Willem Overbosch