MKB minder gevoelig voor economische pieken en dalen

Grote bedrijven afhankelijker van de export

03 december 2010

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een stuk minder conjunctuurgevoelig dan grote bedrijven. Dat komt omdat grote bedrijven afhankelijker zijn van de export.

Eind 2009, tijdens het dieptepunt van de economische crisis, had bijna 70% van de grote bedrijven minder omzet dan een jaar eerder. In het MKB was dit 56%. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Export afhankelijk

De krimp is vooral veroorzaakt door het wegvallen van de buitenlandse vraag, waardoor de export van vooral industriële producten flink daalde. Bijna 90% van de grote bedrijven in de industrie kampte in het derde kwartaal met een omzetdaling. In het MKB was dit 62%.

Beter in goede tijden

Maar er is een keerzijde: als het economisch gezien beter gaat, profiteert het MKB daar weer minder van. In de hoogconjunctuur van 2006 en 2007 zag 56% van de mkb-bedrijven de omzet stijgen, tegen 80% van de grote zakelijke dienstverleners.

De grote bedrijven in de uitzend- en detacheerbranche zijn samen met de architecten- en ingenieursbureaus en de IT-dienstverlening voor het grootste deel verantwoordelijk voor de grotere conjunctuurgevoeligheid. Dit komt omdat met name de uitzend- en detacheerbranche veel tijdelijk personeel levert voor conjunctuurgevoelige branches, zoals de industrie.

Verwachtingen positief

Vanaf 2010 neemt het aandeel bedrijven met omzetgroei weer toe, zowel bij de grote bedrijven als het MKB. In de bouwnijverheid blijft dit herstel nog uit. Het aandeel bedrijven met omzetdaling zit in 2010 echter nog steeds op 60%.

Bij de grote bedrijven in de horeca is de omslag al duidelijk zichtbaar. In de drie laatste kwartalen loopt bij deze bedrijven de omzetdaling terug van 70% tot 20%.

MKB belangrijk in Nederland

Veruit de meeste bedrijven in Nederland behoren tot het MKB. In werkgelegenheid heeft het MKB een aandeel van bijna 70%.

Bron: CBS