Ondernemer bespaart liever op reiskosten personeel dan op salaris

Besparen op personeelskosten is een must voor ondernemers

10 mei 2013

Ondernemers die willen besparen op personeelskosten, doen dat het liefste op mobiliteitsgebied, bijvoorbeeld door de leaseregeling te versoberen of de kilometervergoeding voor dienstreizen te verlagen.

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Human Capital Group, naar aanleiding van het nieuws dat  Capgemini aan werknemers heeft gevraagd om loon in te leveren. Centraal in het onderzoek stond de vraag op welke manier werkgevers denken op personeelskosten te kunnen bezuinigen. Veel ondernemers hebben te maken met een terugvallende omzet en willen besparen op personeelskosten, zonder dat de motivatie van hun personeel daaronder lijdt. 

Auto van de zaak

De meeste werkgevers denken dat besparen op reis- en mobiliteitskosten het beste is (43 procent). In de praktijk kan dat bijvoorbeeld betekenen dat medewerkers die hun werk kunnen doen zonder een auto van de zaak nodig te hebben, hun de auto moeten inleveren. Ter compensatie kun je vervolgens een carpoolregeling instellen.

Kilometervergoeding

Een andere genoemde maatregel is om in plaats van een auto van de zaak, een kilometervergoeding te verstrekken, of om de kilometervergoeding voor zakelijke reizen en voor woon-werkverkeer te verminderen. Ook langer doorleasen en kiezen voor goedkopere, milieuvriendelijkere leaseauto’s zijn mogelijkheden om te besparen op mobiliteitskosten.

Mobiel werken

Besparingen op huisvestingskosten wordt door 40 procent van de respondenten gezien als iets waarvoor medewerkers begrip kunnen opbrengen. Werknemers zouden bijvoorbeeld, als hun functie dit toelaat, mobiel kunnen gaan werken. Ook het creëren van flexplekken kan een organisatie een besparing in de huisvestings- en reiskosten opleveren. Een andere ‘populaire’ maatregel is volgens werkgevers bezuinigen op de overwerkvergoeding (38 procent). Dit kan bijvoorbeeld door alle overwerkuren niet in geld maar in vrije uren uit te keren.

Weerstand

De bezuinigingen die volgens werkgevers de meeste weerstand oproepen bij medewerkers, en die het minst makkelijk zijn te realiseren, zijn besparingen op pensioen en salaris. Voor deze maatregelen heeft de werkgever vaak ook instemming van vakbonden of ondernemingsraden nodig. Een wijziging op de arbeidsvoorwaarden kan niet zomaar worden doorgevoerd in de arbeidsovereenkomst, tenzij een werkgever al in het contract heeft laten opnemen dit eenzijdig te mogen doen: dit heet een eenzijdig wijzigingsbeding. De werknemer is alleen verplicht zo’n wijziging te accepteren als het gaat om ‘een redelijk voorstel van de werkgever bij gewijzigde (financiële) bedrijfsomstandigheden’.

Motivatie

Het is ten slotte belangrijk om een juiste balans te zoeken tussen de besparingen en de wensen en drijfveren van de werknemers. Dit om de betrokkenheid van de werknemers te behouden en daarmee te voorkomen dat je medewerkers hun heil elders gaan zoeken. Betrek je personeel dus in het proces, bijvoorbeeld door een brainstormbijeenkomst voor alle medewerkers te organiseren en je medewerkers te vragen of zij nog ideeën hebben hoe kosten bespaard kunnen worden in de onderneming en in hun dagelijkse werkzaamheden.

Bron: Accountancy Nieuws