Hoe bereken ik de schade door wegwerkzaamheden?

Column | Schade door wegwerkzaamheden en ….

11 oktober 2013

Schade geleden door wegwerkzaamheden of andere overheidsmaatregelen? Lees dan hieronder hoe de schade kan worden berekend en wat je kunt doen om deze vergoed te krijgen.

Whitepaper Ondernemen in de wijk

Winst beïnvloeden

Elke onderneming heeft waarde. Deze waarde wordt bepaald door de te verwachten winsten over de komende jaren. Goede winstvooruitzichten maken een onderneming meer waard. De te verwachten winsten hangen voor een deel af van factoren die jij als ondernemer volledig kan beïnvloeden. Personeelskosten bijvoorbeeld, kwaliteit en vaste lasten.

Niet-beïnvloedbare winst

Er zijn ook factoren die je ondernemer wèl kan voorzien, maar minder kan beïnvloeden (bijv. de concurrentie). Al deze factoren beïnvloeden de te verwachten winsten. De schommeling van deze factoren vormt het ondernemersrisico.

Voorspelbare winst

Nog een factor die de waarde van je onderneming bepaalt: de wereldeconomie. Deze kun je niet beïnvloeden, maar is wel deels voorspelbaar. De schommelingen ervan vormen het marktrisico. De waarde van een onderneming wordt dus bepaald door factoren en risico’s die voorzienbaar zijn, maar niet alle even beïnvloedbaar. 

DCF-methode

De waarde van een onderneming is goed te berekenen met de DCF-methode (discounted cash flow). Voordeel van deze methode is dat het ondernemersrisico en het marktrisico, maar ook alle factoren, keurig worden uitgesplitst. Elke waarde berekening wordt hierdoor inzichtelijk en eenvoudig verifieerbaar. 

Onvoorspelbare gebeurtenissen

De waarde van een onderneming wordt soms negatief beïnvloed door een niet-beïnvloedbare en onvoorspelbare gebeurtenis, bijvoorbeeld een langdurig opengebroken winkelstraat. Je spreekt dan niet van risico, maar van schade.  De DCF-methode is bij uitstek geschikt voor het bepalen van de omvang van schade. De DCF maakt namelijk het ondernemersrisico + marktrisico inzichtelijk, evenals alle factoren. Dit leidt tot meer rechtszekerheid en snellere overeenstemming.  Zeker als de rapportage voldoet aan de eisen van een gerechtelijk deskundigenbericht. 

Wanneer en in hoeverre komt de schade voor vergoeding in aanmerking?

Als is vastgesteld dat schade is geleden en bepaald wat de omvang daarvan is, moet vervolgens worden beoordeeld of de schade voor vergoeding in aanmerking komt. Belangrijk is dat niet elke schade wordt vergoed. Het wordt namelijk geacht tot het normale ondernemersrisico te behoren dat schade wordt geleden door bijv. wegwerkzaamheden. De schade moet dit normale risico te boven gaan. Daarbij spelen diverse factoren een rol, zoals de omvang en de ernst van de schade.  Hiervoor zijn bepaalde methodes ontwikkeld. Een juridisch expert kan je hierbij op weg helpen. Dat hoeft overigens geen advocaat te zijn, want er zijn ook andere juristen die hierin gespecialiseerd zijn.

Hoe vraag je de schadevergoeding aan

De ondernemer moet aannemelijk maken dat hij schade heeft geleden, bijvoorbeeld door een rapportage die voldoet aan de eisen van een gerechtelijk deskundigenbericht.  Verder moet de juiste aanvraagprocedure worden gevolgd. Ook hier kan een juridisch expert helpen.

Stappenplan

  • Schade laten vaststellen volgens de DCF-methode en  door een gerechtelijke deskundige

  • Neem dan contact op met een juridisch expert op het gebied van nadeelcompensatie

  • Bespreek de kansen met betrekking tot  het indienen van een aanvraag om nadeelcompensatie

Auteur

Christa Lagerweij-Duits