Waarom vrouwen niet failliet gaan

Vrouwelijke ondernemers zijn succesvoller dan mannen

25 november 2011

De meeste ondernemers zijn mannen, zo’n 75%. Maar mannen kunnen meer leren van vrouwen dan ze denken. Want van de vrouwelijke ondernemers gaat 14,6 procent failliet, tegenover 85,4 procent van de mannen. Mannelijke ondernemers zouden dus eens wat meer moeten letten op de goede eigenschappen van hun vrouwelijke concurrenten.

Voorbereiding

Vrouwen wegen langer voor- en nadelen af voor ze beginnen met een eigen onderneming. Ze nemen weinig risico en bereiden zich goed voor op een eventuele start van een bedrijf. Pas als ze bijna zeker weten dat de kans van slagen groot is, zullen ze zich aan het ondernemerschap wagen. Uit de cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt ook dat als vrouwen eenmaal een onderneming hebben, ze ook succesvoller zijn en minder snel failliet gaan. Een goede voorbereiding is dus meestal het halve werk.

Haalbaarheid

Mannen denken vaker een gat in de markt te zien als het om nieuwe producten of diensten gaat. Vrouwen zijn wat realistischer en wegen voor- en nadelen goed af. Natuurlijk is elke ondernemer enthousiast over een nieuw idee, maar vrouwen stellen zich over het algemeen wat terughoudender op. Ze doen beter onderzoek naar de haalbaarheid van hun idee.

Opleiding

Vrouwelijke ondernemers zijn gemiddeld hoger opgeleid dan mannen. Ook zijn ze vaak in het bezit van een vakdiploma. Ze hebben veel kennis over de branche waarin ze ondernemen. Vrouwen zorgen voor een goede voorbereiding voor ze gaan ondernemen, en zorgen dus dat ze over voldoende kennis en ervaring bezitten. Mannen kiezen makkelijker voor een sector waar ze nog helemaal geen kennis of ervaring in hebben. Die gaan ervan uit dat ze het vak wel in de praktijk zullen leren. Dat kan natuurlijk, maar dat zal de tijd dan uitwijzen. Vrouwen nemen in dit opzicht minder risico.

Leeftijd

De gemiddelde vrouwelijke ondernemer is een stuk ouder dan de meeste mannelijke ondernemers bij het starten van een bedrijf. Ook hebben vrouwen vaker al in vaste dienst gewerkt en kinderen gekregen. Vrouwen hebben dus meer levens- en werkervaring.

Rustig aan

Mannen maken bij het starten van een bedrijf al snel een denkfout. Ze willen zo snel mogelijk groeien om status te verwerven. Vrouwen starten vaak een bedrijf omdat ze het leuk vinden en om wat extra’s te verdienen. Doe het als man dus rustig aan en denk in grote lijnen.

Startkapitaal

Mannen beginnen met een startkapitaal van gemiddeld 47.000 euro. Vrouwen lenen 8000 euro minder en geven minder geld uit aan een auto en een bedrijfspand. Richt je in de beginfase van je onderneming vooral op de basis. Vrouwen smijten over het algemeen wat minder met geld. Ze overwegen wederom goed of iets het wel waard is.

Netwerken

Vrouwen zijn vaker lid van een ondernemersnetwerk. Ook zoeken ze deze contacten vaak al in de beginfase van de onderneming. Vrouwen praten graag met collega’s over ondernemen en halen veel informatie en inspiratie uit de verhalen van anderen.

Persoonlijk

Vrouwen hebben vaker een persoonlijke band met werknemers en contacten. Ze onthouden persoonlijke verhalen, maar ook verjaardagen en geboortes. Door een persoonlijke benadering worden vrouwen vaak sympathieker gevonden dan mannen.