Zekerheid voor de expat

Vangnet voor arbeidsongeschiktheid

01 december 2017

Jij wilt je werknemer graag naar uit buitenland uitzenden. Omgekeerd wil je werknemer zijn zekerheden behouden. Vooral het vangnet voor arbeidsongeschiktheid is iets die je apart moet regelen. Hoe doe je dat?

Whitepaper Personeel in het buitenland

Een werknemer uitzenden naar het buitenland, vooral als dat voor langere tijd gebeurt, vraagt veel organisatie. Je denkt het eerst aan de zaken die per se geregeld moeten zijn: belastingen, premies voor werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en een zorgverzekering. Zolang je werknemer bij jou in dienst blijft, loopt de vrijwillige pensioenopbouw normaalgesproken gewoon door. Maar vergeet ook andere zekerheden van je werknemer niet, zoals zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Twee jaar ziek

In Nederland is elke werknemer automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na twee jaar ziekte ten minste 35 procent arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Wie tijdelijk in het buitenland woont en werkt, kan vaak een beroep blijven doen op de WIA. Maar niet altijd of niet soms niet voldoende. 

Vrijwillig verzekerd voor de WIA

Werknemers die daadwerkelijk verhuizen naar het buitenland, zijn niet meer verplicht verzekerd via het UWV. Je zal een vrijwillige verzekering voor hen moeten afsluiten. Dit kan via het UWV zonder medische keuring. Dat moet gebeuren binnen 13 weken nadat de verplichte verzekering is beëindigd. Of bij een verzekeraar met een medische keuring.

Om zo’n vrijwillige verzekering via het UWV te kunnen afsluiten, moet de expat voordat hij in het buitenland gaat werken minstens 1 jaar verplicht verzekerd zijn geweest. Die verplichte verzekering mag hij trouwens ook in een EU/EER-land of Zwitserland of een verdragsland hebben gehad. Kijk voor de exacte voorwaarden op de website van het UWV

Net als wanneer je in Nederland woont, gaat de WIA uit van een gemaximeerd loon. Dit is ongeveer € 50.000,- per jaar. Verdien je meer dan kun je dit niet via het UWV verzekeren. Ook kun je niet langer dan 5 jaar vrijwillig verzekerd zijn via het UWV. En let op het arbeidscriterium, de WIA gaat uit van gangbare arbeid.

Bij een verzekeringsmaatschappij is er meestal meer mogelijk met de looptijd en het verzekerde bedrag. En er kan op basis van het beroep of een passende arbeid verzekerd worden. Verder kan het tarief bij een verzekeraar aantrekkelijker zijn, dus neem dit mee in de keuze.

Voorwaarden

Let altijd goed op de voorwaarden. Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid keert de verzekering uit? Geldt er een wachttijd? Wat is de eindleeftijd? Zijn de dekking en de uitkering waardevast (indexatie)? Wat is het maximaal te verzekeren bedrag? Is van belang wat voor beroep de expat uitoefent? Moet na verloop van tijd passende of gangbare arbeid worden aanvaard als je arbeidsongeschikt wordt? Kan de verzekering apart worden afgesloten, of alleen samen met een ziektekostenverzekering? 

Voordelige berekening

Is de expat vrijwillig verzekerd via het UWV en raakt hij arbeidsongeschikt in het buitenland, dan geldt het volgende.

  • Werkt hij in een EU/EER-land of Zwitserland, dan krijgt hij in dat land een medisch onderzoek om de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen. De uitkomsten gaan naar het UWV, waar de WIA-uitkering moet worden aangevraagd.

  • Voor werknemers die niet altijd in Nederland verzekerd waren, bijvoorbeeld omdat ze voorheen in een land buiten de EU/EER of Zwitserland werkten, geldt een andere regel. De uitkomsten van het medisch onderzoek gaan dan naar alle organisaties waar de werknemer verzekerd was. Zij bepalen volgens de regels van het land hoe arbeidsongeschikt de expat is. Het UWV maakt vervolgens twee berekeningen. Eén op basis van de periodes die de expat in andere landen verzekerd was. En één waarbij de buitenlandse uitkering wordt afgetrokken van de Nederlandse uitkering. De meest voordelige berekening geldt.

  • Werkt de expat in een land waarmee Nederland een verdrag heeft afgesloten, dan gelden globaal dezelfde regels. Zelfs als je werknemer eerder was verzekerd in India, Israël, Marokko, Nieuw-Zeeland, Tunesië, Turkije. Maar let op: was eerder sprake van een verzekering in Australië, Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, Japan, Kaapverdië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Noorwegen, Servië, Uruguay of de Verenigde Staten? Dan komen er uitkeringen uit diverse landen.

  • Werkt de expat in een land waarmee géén verdrag is afgesloten? Dan is hij vrijwillig verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Wie 104 weken ziek is geweest, kan een WIA-uitkering aanvragen. Doe dit uiterlijk 3 maanden voor de 104 weken aflopen. Het UWV beoordeelt dan of er wordt uitgekeerd. De uitkering die de expat ontvangt uit het land waar hij werkte, wordt van de Nederlandse uitkering afgetrokken.