Hoeveel vakantie heeft mijn expat?

Welke regels gelden er

01 december 2017

Vakantie is goed voor je werknemers: wie geregeld rust krijgt, presteert beter. Maar hoeveel rust, daarover verschillen de meningen per land. Hoeveel vakantie moet jij je expat eigenlijk gunnen?

Whitepaper Personeel in het buitenland

Wereldwijd zijn de Russen het best af: zij zijn maar liefst 40 dagen per jaar verplicht vrij. De minste verplichte vrije dagen kent Mexico: 13. Binnen de EU is Finland koploper. Nederland heeft officieel maar 7 verplichte vrije dagen. Maar in ons arbeidsrecht is geregeld dat we minimaal 20 vakantiedagen per jaar hebben. Zo komen we toch op een mooie 27 dagen uit. En daarbij is de gemiddelde werkweek in Nederland erg kort.

Maar als je personeel in het buitenland werkt, wat zijn dan de regels? Die van Nederland, of die van het land van bestemming?

Europa

Dat is vastgelegd in de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid, ook wel de detacheringsrichtlijn genoemd. Althans, waar het werk binnen de Europese Unie betreft. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers die in een andere lidstaat aan de slag gaan, recht hebben op de basale arbeidsvoorwaarden die in dat land gelden, vooral als het gaat om minimumloon, maximale werktijden en minimum aantal vakantiedagen.

Internationaal arbeidsrecht

In het internationaal arbeidsrecht geldt het algemene principe dat iedere werknemer valt onder het arbeidsrecht van het land waar hij gewoonlijk zijn arbeid verricht. Een personeelslid dat een korte dienstreis maakt, blijft dus gewoon onder het Nederlands recht vallen. Maar op iemand die voor jaren naar het buitenland vertrekt, is in beginsel het arbeidsrecht van het werkland van toepassing.

Als ondernemer kun je dit voorkomen door in het arbeidscontract nadrukkelijk op te nemen dat het Nederlands arbeidsrecht van toepassing is. Daarmee geniet de expat dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming als zijn in Nederland verblijvende collega’s.

Maar ook wanneer het Nederlands recht van toepassing is verklaard, kan in het werkland sprake zijn van bijzonder dwingend recht. Bijvoorbeeld over werktijden en het aantal vakantiedagen. Die wettelijke regels moet de expat naleven. Zoals hij zich over het algemeen ook te houden heeft aan de cao die in het land van bestemming voor zijn beroepsgroep geldt. Binnen de Europese Unie geldt hiervoor het gunstigheidsbeginsel: de expat mag een beroep doen op de cao die voor hem het gunstigst uitpakt. Maar buiten de Europese Unie is dit beginsel – onderdeel van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid – niet automatisch van toepassing.

Aanpassen

Over het algemeen is het natuurlijk het handigst wanneer een expat zich aanpast aan de vrije dagen in zijn werkland. In moslimlanden is vrijdag een vrije dag en wordt op zondag gewerkt. Israël kent de sabbat, maar alleen in de joodse wijken. Het hangt er dus helemaal vanaf waar je woont. Hoe dan ook: een expat die stug zou vasthouden aan de eigen Nederlandse gebruiken, zal niet veel bereiken. 

Wil je precies weten welk land welke feestdagen kent? Op internet vind je onder andere een ‘wereldfeestdagenkalender’. Houd wel in gedachten dat een feestdag niet automatisch ook een vrije dag is. Zo is in Nederland Goede Vrijdag een officiële feestdag, maar geen verplichte vrije dag. Dat kan in andere landen uiteraard ook het geval zijn.