Ontslag niet zo makkelijk bij verstoorde relatie

Column Arnoud van Dalen | Zorg dat je dossier op orde is

17 november 2015

Werkgevers komen niet zo makkelijk af van een werknemer als de arbeidsrelatie is verstoord. Vroeger kon de kantonrechtersformule nog wel een mooi smeermiddel zijn: als er gaten in het dossier zaten, kende de rechter een hogere vergoeding toe en kon het ontslag toch doorgaan. Nu is dat anders.

De rechter kneep als het ware een oogje toe als de werknemer een zak geld meekreeg. Nu sinds 1 juli 2015 die formule verleden tijd is, bestaat die smeerolie niet meer en dat heeft gevolgen voor de praktijk. Een aardig voorbeeld is een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Ruzie met overgebleven directeur

De werknemer in deze casus is een financieel manager die aanvankelijk rapporteerde aan een tweehoofdige directie. In 2014 vertrok één van deze directeuren en toen begonnen de problemen, want kennelijk kon de financieel manager het niet zo goed vinden met de overgebleven directeur. Op 15 juli 2015, dus na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, liet de directeur aan zijn ondergeschikte weten dat het contract zou worden beëindigd. De financieel manager had onder andere declaraties na goedkeuring aangepast en werkinstructies genegeerd. Al tijdens een functioneringsgesprek in januari was zijn functioneren als onvoldoende beoordeeld en inmiddels had hij drie waarschuwingen gekregen.

Rechter gaat niet akkoord

De kantonrechter wijst het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af. De werkgever had twee gronden oftewel redenen aangevoerd die volgens de wet ontbinding rechtvaardigen: ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid en een verstoorde arbeidsverhouding. Maar volgens de rechter is helemaal niet gebleken dat die gronden aanwezig zijn.

De financieel manager had de declaraties aangepast om ze in overeenstemming te brengen met geldende regels. Dat is geen teken van ongeschiktheid. Het verbeterplan dat in april was opgesteld kan de toets der kritiek niet doorstaan, dat bevatte een waslijst aan geboden terwijl van een goed werkgever verwacht mag worden dat hij in gesprek gaat met een werknemer om duidelijke en werkbare afspraken te maken.

Ook voor de rechter is het duidelijk dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Dat gegeven is echter sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid niet zonder meer voldoende om ontbinding te rechtvaardigen. In dit geval kan de slechte verhouding vooral de werkgever worden verweten, die de problemen op een volwassen wijze had moeten aanpakken door het initiëren van een goed gesprek gericht op het stimuleren van onderling vertrouwen.

Lessen voor iedere ondernemer

Uit deze uitspraak blijkt dat een werkgever zijn dossier goed op orde moet hebben, meer dan vroeger. Een verbeterplan moet heldere afspraken bevatten over tekortkomingen van een werknemer die eerder met de werknemer zijn besproken. Een gesprek moet ook redelijk en constructief zijn, het heeft geen zin als de werknemer alleen maar verwijten naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Uiteraard verdient het aanbeveling de inhoud van zo’n gesprek schriftelijk vast te leggen en voor akkoord te laten tekenen door de slecht functionerende werknemer.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland 06-10-15, 4412422 UE VERZ 15-439 HS/1276

Auteur

Arnoud van Dalen