High Performance bereik je alleen met emotionele intelligentie

Ga het bespreken van emoties nooit uit de weg!

01 mei 2018

Goede sociale vaardigheden en goed weten om te gaan met emoties zijn essentieel om de beste resultaten te behalen. Wie er niet in slaagt om in zijn team harde targets te koppelen aan emotionele intelligentie zal geen High Performance bereiken. Waarom dat zo is en hoe je een succesvolle combinatie van deze twee kwaliteiten kunt maken lees je hier.

Mensen zijn sociale wezens. Gebeurtenissen in hun leven hebben impact op het gevoel: emoties spelen een rol in het persoonlijk leven. Maar in werksituaties is dat veel minder het geval. Mensen richten zich op een taak, opdracht of doel. Op die manier drukken zij emoties weg. Dat betekent echter niet dat die er niet zijn. Integendeel: ze gaan ondergronds. Daarom kunnen mensen zo verschillend reageren op dezelfde gebeurtenis – hun onderbewuste patronen, persoonlijke waarden en aannames sturen hun reacties.

Laat emoties toe

Een team dat moeizaam tot resultaten komt, heeft vaak te maken met ‘zaken’ die onderhuids spelen. Een collega is bijvoorbeeld boos over een beslissing van het management en laat zijn werk versloffen. Iemand anders durft als projectleider geen knopen door te hakken over de taakverdeling uit angst te worden beschuldigd van voortrekkerij.

In zulke situaties is het belangrijk dat je dergelijke onderhuidse emoties bespreekbaar weet te maken. Zo geef je je teamleden het vertrouwen en plezier terug, zodat ze zich weer met volle overgave op het project storten. Ga het bespreken van emoties, aannames en waarden nooit uit de weg. Gevoelsmatige reacties maken deel uit van het gedrag van ieder mens; neem ze serieus en gebruik ze om mensen te motiveren en te verbinden.

Positieve stress door gedeelde waarden

Tegenwoordig is de eigen verantwoordelijkheid van mensen leidend, of het nu om organisaties gaat of om projectteams. Goed gekwalificeerde, professionele en betrokken medewerkers worden immers geacht zelf aan te kunnen geven of ze vragen hebben of denken dat er zaken te verbeteren zijn. Controle van bovenaf door het management is niet meer van deze tijd.

Beter is het om de mores (zeden, gebruiken, waarden) van de organisatie te koppelen aan de persoonlijke drijfveer van de medewerkers – aan de vraag waarom zij elke ochtend hun bed uit komen. De onderneming die helder aan zijn medewerkers communiceert wat de achterliggende bedoeling is van de organisatie of een project kan hen in de ‘High Performance’-staat laten schieten. Daarin gaan zij met positieve energie aan de slag.

Koppel bijvoorbeeld kernwaarden aan de vraag: wie willen wij zijn voor onze klanten? Zulke kernwaarden kunnen zijn: snelheid, respect, aandacht en kwaliteit. Als die waarden in de praktijk worden gebracht bij elk klantcontact, kan dat zeer motiverend werken en levert het ongetwijfeld heel tevreden klanten op. En dat levert vaak weer nieuwe klanten op. Medewerkers worden dankzij het bewustzijn van zulke concrete kernwaarden innovatief, proactief en nieuwsgierig.

Een winnaarsmentaliteit is teamwerk

Wie koste wat kost in zijn eentje wil winnen, zal meestal ook winnen, maar het resultaat beklijft vaak niet; het is kortstondig. Beter is het als je leert om samen te winnen. Teamleden die worden gemotiveerd, die zich leren te richten op onderlinge verbinding en vertrouwen, blijken sneller te willen leren als de resultaten tegenvallen.

Een goede manier om je mensen te motiveren is het aanbieden van een transparante, confronterende prestatierapportage, waarin je als prestatiemotor een duidelijk gemeenschappelijk doel formuleert dat nét boven ieders ‘kunnen’ reikt. De voorwaarde om dit te laten slagen is een open cultuur waarin de teamleden elkaar in vertrouwen kunnen aanspreken.

Dit artikel is gemaakt door de Baak, hét trainingsinstituut voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

In de huidige tijd bepaalt vooral wie jij bent als mens, je succes. Wil jij jezelf als leidinggevende of professional verder ontwikkelen? In de trainingen van de Baak dagen we je uit om stappen te zetten in ‘Human Excellence’.