Geluk in het werk in een schijf van vijf

Gelukkige werknemers = betere bedrijfsresultaten

18 april 2018

Gelukkige mensen zijn gezonder en krijgen meer voor elkaar. Dat hebben talloze onderzoeken uitgewezen. Geluk is bovendien besmettelijk: klanten worden blij van gelukkige medewerkers, en die worden op hun beurt gelukkiger wanneer collega’s dat ook zijn. Kortom: geluk op de werkvloer is essentieel. Hierbij de schijf van vijf voor werkgeluk.

Het is aangetoond dat organisaties waarin strategie, inzet en persoonlijke ontwikkeling onderling het beste zijn afgestemd de afgelopen 15 jaar consistent betere resultaten hebben geboekt dan soortelijke bedrijven die dat achterwege lieten. Met andere woorden: gelukkige werknemers leveren winst op. Maar hoe pak je dat aan?

Geluk is goed

Ongeveer 75 procent van de werknemers blijkt zich volgens onderzoek amper verbonden te voelen met hun werk. Dat is een opmerkelijk hoog percentage. En dat terwijl ondernemingen die het werkplezier van hun werknemers hoog in het vaandel hebben staan, gemiddeld een stijging in verkoopcijfers boeken van wel 37 procent. Hun werknemers worden bovendien aantoonbaar vele malen innovatiever en creatiever. Blije werknemers zijn honkvaster en daardoor dalen de kosten van het werven en inwerken van nieuw personeel met 60 procent. Het aantal bedrijven dat inziet dat hun mensen het allerbeste presteren en functioneren als ze zich blij en tevreden voelen, stijgt hard. Het geluk van werknemers levert – als gezegd –betere bedrijfsresultaten op.

Geluk op de werkvloer: de schijf van vijf

1. Geef passie en talenten een plek

Wat maakt je blij? Welke activiteiten in en buiten het werk geven je een geluksgevoel? Zijn er dingen waar je meer van wilt weten, gewoon omdat je het wilt weten? Het antwoord op zulke vragen helpen om je passie, talent en kwaliteiten te ontdekken. Via tal van vragenlijstjes op internet kun je achter die van jou komen, of je vraagt collega’s wat volgens hen jouw kwaliteiten en talenten zijn. Ben je erachter, onderzoek dan hoe ze tot hun recht komen in je werk. En als je het gevoel hebt niet genoeg te worden uitgedaagd, bespreek dan met je team of leidinggevende hoe je jouw kwaliteiten en talenten beter kunt inzetten.

2. Verbinding, vertrouwen en comfort

In een informele en gezellige werkomgeving creëer je een sfeer van vertrouwen en comfort; dat zijn voorwaarden om met elkaar te kunnen groeien. Daarnaast gedijt werkgeluk bij ontspannen onderlinge verhoudingen en een open werksfeer waarin niemand bang is te zeggen wat hij of zij echt vindt. Daarvoor moeten mensen niet alleen functioneel met elkaar bezig zijn, maar ook onderling relaties aangaan. Daar moet iedereen de tijd voor krijgen en nemen. Want een teamgenoot hoeft niet je beste vriend te worden, maar als je het goed met elkaar kunt vinden en als werken en plezier maken samen oplopen, ben je een beter team. Om dat te bereiken kun je met je team bijvoorbeeld eens per kwartaal 2 dagen op ‘workation’ gaan, een combinatie van een korte vakantie en werken.

3. Geef mensen het recht mee te beslissen en invloed te hebben op werk

Wanneer ze vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen, zijn werknemers gelukkiger. Volgens de Braziliaanse ondernemer en bestsellerauteur Ricardo Semler draait het voor veel werknemers vooral om invloed. ‘Waarom moeten mensen die thuis beslissingen nemen over een hypotheek van 3 ton, op het werk toestemming vragen om 1500 euro uit te geven? Zij zijn toch volwassen?’ Semler gelooft dat leidinggevenden hun mensen een duidelijk doel moeten voorhouden, liefst in de vorm van een uitdagende opdracht waarin is beschreven wat de gewenste resultaten zijn. Daarna kunnen ze op basis van hun expertise en samenwerkingsvaardigheden aan de slag. Daarmee neemt het werkgeluk toe, niet alleen voor de werknemer, maar ook voor zijn (haar) leidinggevende.

4. Ga voor een hoger doel

Je wordt gelukkiger wanneer je plannen of doelen voor de lange termijn nastreeft die samenhangen met waarden die voor jou belangrijk zijn. Waarden die passen bij wie je bent of zou willen zijn. Bepaal daarom welke waarden voor jou belangrijk zijn, bijvoorbeeld door die op te schrijven. Stel jezelf ook de vraag: wat zou je in de wereld zetten als je morgen 1 miljoen euro wint? Het antwoord kan je helpen te bepalen wat je écht wilt, wat je diepste verlangens zijn. Is er een groot verschil tussen jouw kernwaarden en het werk dat je daadwerkelijk doet, is het tijd om je af te vragen of je functie wel past bij wie je bent en wat jij belangrijk vindt? Organisaties hebben zelf ook kernwaarden en een toekomstvisie. Check of die overeenkomen met je eigen waarden en visie en zorg ervoor dat jij en je collega’s ze naar eigen inzicht en met gebruikmaking van eigen talenten kunnen en mogen uitdragen. Want ook waarden die een breed gemeenschappelijk draagvlak hebben, verhogen het werkgeluk.

5. Voldoening en dankbaarheid

Niet alleen actief op zoek gaan naar wat je drijft kan tot groter geluk leiden, ook het geregeld nemen van een moment van rustige reflectie en relativering. Stel je bijvoorbeeld voor hoe een dag uit het leven van een zwerfkind in Mexico-Stad eruitziet, of een dag uit het leven van een hongerlijdend gezin in Afrika. Daarmee zie je de betrekkelijkheid van de ‘ernst’ van jouw situatie en bekijk je je leven in een bredere context. Daardoor ben je bereid er met een milde afstand en een open geest naar te kijken. Geef jezelf 5 minuten de tijd om dingen op te sommen die je dankbaar maken, op het werk en privé.

Je (werk)geluk is eigen verantwoordelijkheid

Om jezelf gelukkiger te maken is het essentieel dat je je niet meer laat leiden door je omgeving. Neem je situatie in eigen hand. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor je loopbaan en bepaal zelf hoe tevreden je daarover bent. Dat wil niet zeggen dat je alles in een oogwenk kunt veranderen, maar als je een positieve, actieve houding aanneemt in plaats van slachtofferschap, kun je dingen proberen die je helpen te bepalen wat voor jou wel en niet werkt. Daardoor kun je je een beeld vormen van je functioneren en de situatie waarin je werkt. Vaak hebben mensen achteraf meer spijt van de dingen die ze niet gedaan hebben dan van de dingen die ze wel deden en die fout liepen. Laat jou dat niet overkomen en ga actief aan de slag in het belang van jouw geluk, dat van je collega’s en je klanten.

Dit artikel is gemaakt door de Baak, hét trainingsinstituut voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

In de huidige tijd bepaalt vooral wie jij bent als mens, je succes. Wil jij jezelf als leidinggevende of professional verder ontwikkelen? In de trainingen van de Baak dagen we je uit om stappen te zetten in ‘Human Excellence’.