Voorkom oververhitting van je personeel

Vijf tips om oververhitting te voorkomen

31 augustus 2017

Wat kunnen bedrijven doen om werken tijdens hitte aangenamer te maken? Nederland kent geen landelijk vastgelegd tropenrooster, maar werkgevers zijn wel wettelijk verplicht te zorgen voor een zo behaaglijk mogelijke werktemperatuur, die in ieder geval niet hoger mag liggen dan 40 graden.

Whitepaper 'Eerste hulp bij gezondheid op de werkvloer'

Arbeidsinspectie

Volgens de Arbeidsinspectie zijn opvallend genoeg negen van de tien klachten over het werken met warm weer afkomstig van winkel- en kantoorpersoneel en niet van ‘hete beroepen’ als wegwerker, metaalgieter of bakker. Ook werkgevers zijn gebaat bij goede omstandigheden, zodat het personeel gemotiveerd en productief blijft. Als de temperatuur op de werkplek boven de 40 graden stijgt, is er bijna altijd risico op gezondheidsschade. 

Arboregels

Een advies van de Arbodienst kan zinvol zijn, speciaal als het gaat om individuele problemen. Toch zijn arbobeleidsregels geen wettelijke regels: kan het 'beschermingsniveau' op een andere manier bereikt worden, en kan de werkgever dat aantonen, dan mag hij ook op andere wijze invulling geven aan die regels.

Adviezen

Bij warmte loopt het concentratievermogen terug waardoor de kans op ongevallen toeneemt. Zwangere vrouwen, mensen met long- en hartaandoeningen, en personen die medicijnen tegen onder meer hoge bloeddruk gebruiken kunnen extra last van de warmte hebben.

Directe maatregelen die je kunt nemen:

  • aanpassen van het werkrooster (tropenrooster, korter werken)

  • houden van extra pauzes op een koele plaats

  • verstrekken van extra drinken

  • installeren van ventilatoren of airco's

  • zwaar werk uitstellen

Meer weten?

Wil je meer weten over de werkzaamheden van de Arbodienst? Lees dan dit artikel. Wil je weten wat de Arbowet inhoudt? Klik dan hier.

Bron: HRpraijktijk