Gesprek over ontslagrecht verloopt moeizaam

Onenigheid in kabinet vertraagd nieuw wetsvoorstel

15 december 2009

Er is nog geen oplossing in zicht voor het conflict tussen minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en de regeringsfracties van PvdA en ChristenUnie over de versoepeling van het ontslagrecht.

Muurvast

De CDA-bewindsman liet eind september doorschemeren dat hij nog ongeveer vier weken dacht nodig te hebben om met een wetsvoorstel te komen over een andere opzet van het ontslagrecht. Die termijn is inmiddels verstreken en volgens ingewijden duurt het nog zeker enkele weken voor het kabinet de knoop kan doorhakken. Volgens sommigen zit de zaak zelfs 'muurvast'.

Vereenvoudigen

Donner kwam dit voorjaar met een plan om het ontslagrecht te vereenvoudigen. Hij wil de ontslagvergoeding wettelijk vastleggen, waardoor werkgevers niet meer naar de rechter hoeven als ze van een personeelslid af willen. In het regeerakkoord staat dat er 200.000 mensen extra aan de slag moeten komen die nu weinig kans maken op de arbeidsmrakt. Volgens Donner kan dat alleen als de ontslagprocedures worden vereenvoudigd.

Kabinetscrisis

Maar de PvdA voelt er, net als de vakbeweging, helemaal niets voor de ontslagtoets door de rechter af te schaffen. Volgens de sociaaldemocraten zou dat de ontslagbescherming op onaanvaardbare wijze aantasten. Vanuit de PvdA-fractie is zelfs met een kabinetscrisis gedreigd als het plan van Donner niet van tafel gaat. De ChristenUnie laat zich wat minder scherp uit, maar zit inhoudelijk op dezelfde lijn als de PvdA.

Contact achter de schermen

Donner beloofde na de PvdA-dreigementen nog eens goed naar zijn plan te kijken. Hij zei open te staan voor argumenten van tegenstanders. Sindsdien heeft de minister achter de schermen diverse keren contact gehad met de fractiespecialisten van PvdA en ChristenUnie, maar dat heeft nog niet tot een gewijzigde opstelling geleid. 'Donner luistert wel, maar hij beweegt niet,' zegt een betrokkene.

bron: zibb.nl