Voortaan verplicht uren inhalen door zieke werknemers

Werknemers die verzuimen moeten de verloren gegane uren inhalen. Dat stelt Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland.

23 februari 2009

'U denkt toch niet dat een ondernemer betaalt als de afspraak niet wordt nagekomen? Waarom dan wel bij een werknemer?'

Hermans meent dat de arbeidsverhoudingen in Nederland grondig moeten en zullen veranderen. 'Als werkgever en werknemer een arbeidscontract van 1800 uur per jaar afspreken en iemand komt maar 1600 uur, dan is het toch niet meer dan logisch dat die uren worden ingehaald?' Hij zegt dat in een interview met Arbo, een vakblad over arbeidsomstandigheden.

Eerder al pleitte Hermans ervoor om werknemers na zes weken zelf de kosten te laten dragen van ziekteverzuim buiten de schuld van de ondernemer. Werknemers zouden zich moeten verzekeren tegen verzuim door bijvoorbeeld sportblessures, roekeloos rijgedrag of plastisch chirurgische ingrepen zonder een medische noodzaak. Ook wil de MKB-voorman dat de premie voor de zorgverzekering net als de pensioenpremie onderdeel wordt van onderhandelingen over secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het interview met Hermans verschijnt in juni in het tijdschrift Arbo.

Lees ook'Niet werkgerelateerd ziekteverzuim zelf betalen'

Bron: Zibb