Bedrijven reageren traag op sollicitaties

Desondanks een verbetering ten opzichte van vorig jaar

15 december 2009

Uit het jaarlijkse onderzoek van Digitaal-Werven dat onder 350 organisaties is uitgevoerd, blijkt dat werkgevers uitermate traag zijn in het geven van reacties op sollicitaties.

Wanneer je een vacature hebt, zul je deze over het algemeen zo snel mogelijk willen vullen. Toch blijken de meeste bedrijven hier rustig de tijd voor te nemen. Slechts bij 16% van de vacatures werd door het bedrijf een reactietermijn gegeven in de betreffende vacature. Van de vacatures waarin wél een reactietijd was aangegeven, werd in bijna 75% van de onderzochte bedrijven deze voorgenomen reactietijd overschreden.

Mislopen van geschikte kandidaten

Het onderzoek laat verder zien dat bijna 50% van de bedrijven langer dan een week de tijd neemt om een reactie te geven. Ruim een derde van de onderzochte organisaties geeft zelfs pas na meer dan twee weken een reactie aan de sollicitant. Ondanks de huidige ecomische crisis, is de arbeidsmarkt nog steeds krap. De werkgevers lopen dus het risico een prima geschikte kandidaat mis te lopen door de trage verwerking van de sollicitaties. Werkzoekenden solliciteren immers vaak op verschillende plekken tegelijk. Een trage reactie geeft daarnaast ook een slechte eerste indruk. Bas van de Haterd, initiatiefnemer van Digitaal-Werven geeft aan dat een snelle reactie voor sollicitanten een teken van respect is.

Positieve ontwikkeling

Ondanks deze schrikbarende cijfers is er wel sprake van een positieve ontwikkeling. Vorig jaar reageerde 50 % van de werkgevers namelijk helemaal niet. Dit percentage is inmiddels gezakt naar 15%. Of deze trend zich doorzet zullen we volgend jaar rond deze tijd weten.

MKB Servicedesk