Tien tips voor loonkostenbesparing

Column | Gooi het roer om als je moet besparen
Heb je te maken met afnemende vraag en niet-betalende debiteuren, dan moet het roer om in je uitgavenpatroon. Hieronder tien nuttige tips!


  1. Maak gebruik van afdrachtverminderingen (kortingen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen), onder andere voor Speur- en Ontwikkelingswerk en scholing.
  2. Ontvang een premiekorting tot maximaal €6.500 voor het aannemen van een 50-plusser met een uitkering.
  3. Ontvang drie jaar lang een premiekorting van maximaal €2.750 (en vanaf 2013 €6500 per jaar) voor het in dienst houden van een medewerker van 62 jaar of ouder.
  4. Ontvang een tegemoetkoming tot maximaal 50 procent van het minimumloon bij het aannemen van een medewerker met een arbeidshandicap.
  5. Overweeg een proefplaatsing bij het aannemen van een medewerker met een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij de proefplaatsing houdt de medewerker recht op een uitkering, zonder dat de medewerker direct op de loonlijst komt.
  6. Maak gebruik van de no-risk polis. Deze no-risk polis is van toepassing op de arbeidsongeschiktheid van medewerkers met een arbeidshandicap, waarbij het UWV de doorbetalingsplicht van de werkgever overneemt.
  7. Toets het contract met de arbodienst. Voldoet de inhoud nog aan je wens?
  8. Vraag een zwangerschapsverlofuitkering aan wanneer de medewerkster met zwangerschapsverlof gaat. Het UWV neemt namelijk je betalingsverplichting volledig over.
  9. Zet uitruil van arbeidsvoorwaarden in, om het arbeidsvoorwaardenpakket per medewerker aantrekkelijker te maken.
  10. Maak gebruik van de fiscale mogelijkheden om een medewerker loonsverhoging te geven, waarbij de stijging van de werkgeverslasten verhoudingsgewijs beperkt blijven.

 


Over welke vergoedingen voor personeel hoef ik geen belasting te betalen?

Onbelast vergoeden en verstrekken
Over sommige vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers hoef je als werkgever geen loonheffingen te betalen. Dat levert je al snel een...

Hoe regel ik vaste kostenvergoeding?

Een goede onkostenregeling is belangrijk
Wil je kosten van personeel vergoeden, dan kun je dat doen door voor een vaste kostenvergoeding te kiezen.

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten