Behoud jongere werknemers ook tijdens de crisis

Vast contract pas na 4 jaar of 5e contract

03 augustus 2009

Werkgevers kunnen jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer en vaker aanstellen via een tijdelijk contract.

In de huidige wet staat omschreven dat tijdelijke contracten met werknemers na een periode van drie jaar of bij het vierde opvolgende contract, over moeten gaan in een vast contract. Bescherming van de werknemer is het achterliggende doel. Maar in onzekere tijden als deze, zullen werkgevers minder snel een tijdelijk dienstverband om willen zetten in een vaste. Gevolg is dat jongeren werkloos worden. 

Met de nieuwe maatregel hoeft de werkgever een werknemer pas na een periode van vier jaar of bij het vijfde tijdelijke contract een vaste baan te bieden. Volgens MKB-Nederland zijn bedrijven hierdoor beter in staat jongeren te behouden. Door in te stemmen met het wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil de ministerraad een bijdrage leveren aan het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Het wetsvoorstel geldt de komende twee jaar. Nadat het ontwerp voor spoedadvies naar de Raad van State is gestuurd, zal het ontwerp ingediend worden bij de Tweede Kamer.

Meer weten over arbeidscontracten?

Lees dan ons artikel: wanneer gaat een tijdelijk arbeidscontract over in een vast contract?