Werknemers van 40 zijn het meest ondernemend

Meetschaal stelt vast of werknemer intrapreneur is

30 oktober 2013

Werknemers rond de 40 jaar hebben de grootste kans om intrapreneur te zijn. Op die leeftijd hebben zowel mannen als vrouwen een optimale combinatie van ervaring en ambitie: ideaal om ondernemend gedrag te vertonen.

Intrapreneurs zijn ondernemende medewerkers die initiatieven nemen om nieuwe producten of diensten op te zetten voor het bedrijf waarvoor ze in loondienst zijn. Intrapreneurs helpen met het verbeteren van productieprocessen en het bewerken van nieuwe markten.

Gedragskenmerken

Dat deze intrapreneurs specifieke gedragskenmerken hebben, blijkt uit een onderzoek van EIM, in samenwerking met de University of Western Australia. Heb je deze gedragskenmerken, dan wordt de kans groter dat je intrapreneur bent of zult worden.

Meetschaal

EIM heeft een meetschaal ontwikkeld, waarmee je kunt kijken hoe groot het ondernemend gedrag van een werknemer is. Onder meer ‘proactiviteit’, ‘ondernemend gedrag’ en ‘risico nemen’ bepalen de kans om intrapreneur te worden of te zijn.

Baankenmerken

Behalve deze drie onderdelen, spelen ook demografische kenmerken en baankenmerken een rol. Functies in het management of de verkoop bieden bijvoorbeeld meer ruimte om zelf bedrijfsactiviteit te bedenken en op te zetten.

Het onderzoek

Eerder is weinig empirisch onderzoek gedaan naar de gedragskenmerken van intrapreneurs. Maar door de enquête onder 179 werknemers en hun collega’s hebben EIM en de University of Western Australia een meetschaal op kunnen zetten, waarmee het ondernemend gedrag van werknemers vastgesteld kan worden.

Bron: MKB en Ondernemerschap

Auteur

Lenneke Arts