Zieke medewerker ontslaan als je de loonkosten niet kunt betalen

Column | Arbeidsovereenkomst ontbinden bij ziekte

11 oktober 2017

Wordt je medewerker ziek, dan moet je zijn loon twee jaar (of één wanneer het regeerakkoord van 2017 in gaat)) doorbetalen. Daarna komt hij in aanmerking voor een WIA-uitkering. Wat als je het loon niet kunt betalen?

De casus

De werkgever drijft door middel van een eenmanszaak een cafeetje. Dat doet hij met behulp van één werknemer. Plotseling krijgt de werknemer een herseninfarct. Daardoor moet de werkgever al het werk alleen doen. De werkgever werkt daardoor achtennegentig uur per week. Dat houdt hij natuurlijk niet lang vol. Maar omdat hij het loon van zijn zieke werknemer moet doorbetalen kan hij het zich niet veroorloven een vervanger aan te nemen. De werkgever heeft maar een bescheiden inkomen uit zijn café. Wil de werkgever een vervanger aannemen, dan zal hij diep in financiële problemen raken. In 2010 bedroeg het inkomen van de café-eigenaar ongeveer 40.000 euro voor belasting, terwijl de werknemer ongeveer 30.000 euro bruto per jaar verdient. Als de café-eigenaar een vervanger aantrekt, houdt hij dus zelf slechts een minimaal inkomen over.

De werkgever vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, vanwege de onhoudbare situatie die voor hem is ontstaan. De lange werkweken houdt hij niet langer vol. Zolang de werknemer in dienst blijft, is er geen oplossing mogelijk voor de problemen van werkgever. Vanwege zijn financiële positie is de werkgever niet in staat de werknemer een vergoeding te betalen, hoewel de werknemer natuurlijk ook niets aan de situatie kan doen.

De werknemer voert verweer. Volgens de werknemer moet het verzoek worden afgewezen omdat het verzoek verband houdt met het opzegverbod bij ziekte. De werknemer voert aan dat de problemen van de werkgever er niet zouden zijn geweest indien de werkgever een goede werknemersverzekering had afgesloten.

De uitspraak

De rechter wijst het verzoek van de werkgever af. De rechter vindt dat het verzoek wel degelijk verband houdt met het opzegverbod wegens ziekte. Dat de werkgever het loon niet meer kan betalen, is daarom geen reden de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het niet kunnen betalen van loon is een omstandigheid die volgens de rechter volledig in de risicosfeer van de werkgever ligt. Bovendien heeft de werkgever niet in de procedure gesteld hoe hoog de premie van de werknemersverzekering zou zijn en waarom de werknemer die premie niet had kunnen betalen.

Conclusie

Als een werknemer langdurig ziek wordt, kan dat een werkgever ernstig in de problemen brengen. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst is dan niet mogelijk. Het is dus heel belangrijk om je goed tegen dit risico te verzekeren

Auteur

Maarten Menger