'Werkgever moet oog krijgen voor personeel met schulden'

'Budgettraining ook in het belang van de werkgever'

07 september 2012

Werkgevers moeten meer verantwoordelijkheid nemen als hun personeel in de schulden zit. Een budgettraining is óók in het belang van de werkgever.

Dat verklaart Joke de Kock van de branchevereniging voor de schuldhulpverlening NVVK tegenover het ANP, zo schrijft NU.nl. Vooral de uitzendbranche en bedrijven die veel mensen vanuit een uitkering in dienst nemen, moeten volgens De Kock meer oog krijgen voor de financiële problemen van werknemers.

Gevolg werknemer met schulden

Medewerkers met schulden worden vaak ziek en dat kost geld. De Kock op NU.nl: "Maar bij verzuim wordt vooral gevraagd naar lichamelijke klachen en niet naar schulden, terwijl mensen daarvan letterlijk ziek kunnen worden."

Verzuim voorkomen

Vermoed je dat een van je werknemers schulden heeft? Ga het gesprek met hem aan. Mogelijk vormen psychische klachten de oorzaak voor zijn schulden en voor dit soort klachten geldt: als ze in een vroeg stadium worden gesignaleerd, kun je de verzuimduur met een derde verkorten. Dat komt neer op gemiddeld zeventien dagen (aangezien de gemiddelde verzuimduur 53 dagen is). Wetende dat één dag verzuim 250 euro kost, verlaag je daarmee de verzuimkosten met 4250 euro.

Tips om een goed gesprek te voeren:

  1. Ken de feiten: Hoe vaak is je werknemer afwezig geweest sinds hij schulden heeft?

  2. Achterhaal de werkelijke oorzaak: Zijn de schulden de oorzaak of is er veel meer aan de hand?

  3. Maak de gevolgen duidelijk: Misschien beseft je werknemer helemaal niet dat hij sinds zijn schulden vaker een dag ziek thuis is en realiseert hij zich niet dat zijn directe collega's daardoor extra belast worden.

  4. Laat hem of haar meedenken over een oplossing: Hoe zou je werknemer graag geholpen willen worden?

  5. Maak duidelijke afspraken: Daardoor is je werknemer ook meer geneigd zijn best te doen die na te komen. Plan ook alvast een vervolgafspraak in: een moment waarop jullie samen kijken of je werknemer zich aan de afspraken heeft gehouden.