Bezuinigingen in kinderopvang slecht voor arbeidsparticipatie vrouwen

Betaalbare kinderopvang belangrijk voor arbeidsmarkt

08 januari 2013

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen de Tweede Kamer op om volgende week niet akkoord te gaan met de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag in 2013. Volgens de organisaties is kinderopvang cruciaal voor de arbeidsmarkt.

In een gezamenlijke brief met onder meer de Brancheorganisatie Kinderopvang en de vakbonden stellen zij dat de bezuiniging helemaal niet nodig is omdat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de eigen uitgaven aan de kinderopvang overschat.

Daling gebruik kinderopvang

'Het ministerie heeft in de berekeningen niet meegenomen dat de beperking van de overheidsbijdrage van de afgelopen jaren heeft geleid tot een daling van het gebruik van de kinderopvang,' aldus de ondertekenaars van de brief. 'De voor 2013 ingeboekte bezuiniging wordt daardoor in de loop van de kabinetsperiode vanzelf gerealiseerd en is dus niet nodig.'

Arbeidsparticipatie vrouwen

De ondernemersorganisaties wijzen erop verder bezuinigen slecht is voor de arbeidsparticipatie van vooral vrouwen. 'Professionele en betaalbare kinderopvang is cruciaal voor werkende ouders en de arbeidsmarkt als geheel. Het pedagogische klimaat van de kinderopvang is bovendien belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen', staat in de brief te lezen. Marco Doeser, adviseur marketing & communicatie bij Kinderopvang Nederland ziet al een een teruglopende vraag voor kinderopvang: "Als de kinderopvang onbetaalbaar wordt, gaat dit ten koste van de arbeidsparticipatie en dat is geen goede beweging voor de economie." 

Kinderopvang ook zaak voor ondernemer

Meer over de geplande bezuinigingen in de kinderopvang en een interview met Marco Doeser lees je in het artikel 'Kinderopvang ook een zaak voor de ondernemer'.

(Bron: MKB Nederland)