Helft werknemers wil uren en salaris inleveren om ontslag te voorkomen

Vooral hooggeschoold personeel wil best stapje terug doen

23 september 2013

De helft van de werknemers is bereid om tijdelijk uren, en daarmee salaris, in te leveren om gedwongen ontslagen te voorkomen. En 60 procent van de medewerkers wil om diezelfde reden best tijdelijk bij een ander bedrijf gedetacheerd worden of een lagere functie aanvaarden.

Dat blijkt uit de Issuemonitor Duurzame Inzetbaarheid in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoogopgeleiden meest flexibel

Vooral hoogopgeleiden zijn bereid om water bij de wijn te doen als je het als ondernemer moeilijk hebt: 50 procent wil in economisch zware tijden, uren (en daarmee salaris) inleveren. Van de middelbaar opgeleiden en lager opgeleiden wil respectievelijk 33 en 29 procent ditzelfde doen. Verder wil 49 procent van de hoger opgeleiden een lagere functie accepteren voor gelijkblijvend salaris, tegenover 28 procent van de middelbaar opgeleiden en 19 procent van de lager opgeleiden. Een lagere functie met een minder salaris kan op minder goedkeuring van werknemers rekenen: slechts 14 procent staat open voor deze oplossing.

Gezondheidscheck

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat twee op de drie werknemers openstaan voor een jaarlijkse gezondheidscheck. Vooral onder laagopgeleiden is het animo voor zo'n check groot. Zij doen vaak lichamelijk zwaar werk en voorzien problemen om dit werk vol te houden tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Op dit moment biedt 20 procent van de ondernemers zo'n jaarlijkse check aan. 

Duurzame inzetbaarheid

Een jaarlijkse check op de gezondheid van je personeel helpt je om de duurzame inzetbaarheid van je  personeel in kaart te brengen en te vergroten: ervoor zorgen dat je werknemers ook in de toekomst op een gezonde manier hun werk uitvoeren. Er zijn nog meer manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door een fietsplan aan te bieden, je werknemers de mogelijkheid te geven om aan bedrijfsfitness te doen, scholing aan te bieden of een werkplekonderzoek uit te voeren. Ook aanpassing van de werktijden behoort tot de mogelijkheden.

Verantwoordelijkheid

Als werkgever kun je dus invloed uitoefenen op de duurzame inzetbaarheid van je personeel, maar je mag ook verwachten dat je werknemers daarin zelf een rol spelen. Een meerderheid van de medewerkers is het hiermee eens en vindt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor duurzame inzetbaarheid.

Auteur

Lenneke Arts