CWI in actie tegen krappe arbeidsmarkt

CWI Brancheweken: wanneer is jouw branche aan de beurt?

15 december 2009

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) gaat actie ondernemen om de toenemende krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. In de periode 5 maart tot en met 16 mei 2007 besteden alle CWI-vestigingen in Nederland extra aandacht aan de vacatures in de ‘krappe’ branches.

Tijdens de Brancheweken worden branchespecifieke banenmarkten georganiseerd, ‘speeddates’ tussen werkgevers en werkzoekenden, workshops en andere activiteiten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Door de aandacht te vestigen op opleidings- en (om)scholingsmogelijkheden in de diverse branches wil CWI vooral werkzoekenden mobiliseren die op dit moment nog onvoldoende toegerust zijn voor de arbeidsmarkt, waaronder langdurig werklozen. 

De branches waar CWI zich de komende weken op gaat richten zijn: horeca, bouw, techniek, transport en logistiek, productie en industrie, ambachten, zorg, beveiliging, bewaking en geüniformeerde beroepen, zakelijke dienstverlening en detailhandel. Een overzicht van de verschillende weken en een gedetailleerd programma per branche kun je hier vinden.

CWI organiseert de Brancheweken in samenwerking met brancheverenigingen, kenniscentra, scholingsinstituten, UWV en gemeenten.

Bron: CWI