Hoogopgeleide, allochtone werknemers gezocht

Het aantrekken van allochtone hoogopgeleiden via ECHO

15 december 2009

Ondernemers realiseren zich vandaag de dag dat hun cliëntenbestand diverser aan het worden is. Nederlanders hebben immers niet altijd meer hun wortels in Nederland, maar ook daarbuiten. Welke kansen biedt deze ontwikkeling de ondernemer?

De komende jaren zal door de vergrijzing het tekort aan hoogopgeleid personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt groeien. Een manier voor ondernemers om tijdig in te spelen op beide ontwikkelingen is het aantrekken van allochtone hoogopgeleiden,  een doelgroep die een steeds groter gedeelte van de arbeidsmarkt zal beslaan. Daarnaast hebben deze potentiële medewerkers kennis van de Nederlandse en oorspronkelijke cultuur; ze hebben 'The best of both worlds' in huis. 

Bovenstaande is de aanleiding voor het afstuderen van Gonneke Bennes, aan de ondernemersopleiding Small Business & Retail Management aan Saxion Hogescholen Enschede. ECHO, Expertisecentrum diversiteitsbeleid, heeft het initiatief genomen een c.v. database te ontwikkelen, de ECHO Talentbase, waar hoogopgeleide allochtonen in contact kunnen komen met werkgevers. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre werkgevers binnen het MKB behoefte hebben aan een dergelijke database en aan welke eisen zo’n database zou moeten voldoen. Indien u meer wilt weten over de activiteiten van ECHO, kun je de website www.echo-net.nl bezoeken.

Om die vraag beantwoord te krijgen vragen wij ondernemers de vragenlijst in te vullen De vragenlijst bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen en het invullen ervan zal ongeveer 10 minuten in de beslag nemen.

Klik hier voor de link naar het onderzoek.