Verzuim & re-integratie

Personeel

Vangnetregeling of maatwerkregeling

Op welke manier begeleid jij je zieke werknemers?

Je bent verplicht professionals in te schakelen om jouw zieke medewerkers te begeleiden. Maar wist je dat je dit op twee manieren kunt doen?

31 juli 2015 3 minuten

Help ik ben ziek!

Omgaan met griep op de werkvloer

Wat doe je als jij of jouw werknemers ziek worden? Heb je dan vervanging klaar staan of moet het werk worden uitgesteld? Tips van collega-ondernemers om je bedrijf overeind te houden bij ziekte.

09 juli 2015 1 minuten

Onderschat de gevolgen van verzuim niet!

Column Edith Brocken | Kosten van verzuim

Vol ambitie en enthousiasme schreef ik mij op 1 juli 2014 in bij de Kamer van Koophandel.Edith Brocken Ergo & Arbeid noemde ik mijn bedrijf. Net als de mensen om mij heen, had ik er alle vertrouwen in dat er een markt was voor mijn diensten.

03 maart 2015 2 minuten

Ziekteverzuim onder personeel gestabiliseerd

Gemiddelde verzuimduur 24 dagen in 2013

Ondernemers hadden in 2013 te maken met gemiddeld 3,8 procent ziekteverzuim. Daarmee is het ziekteverzuim in 2013 gemiddeld lager dan in 2012 (4,1 procent), maar gelijk gebleven ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. De gemiddelde verzuimduur was 24 dagen in vergelijking met 23 dagen in 2012. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

24 januari 2014 2 minuten

1 op de 3 gevallen verzuim door werkstress

Werkgerelateerde psychische klachten doen personeel de das om

Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé, hoge werkdruk, baanonzekerheid of agressie en geweld op de werkvloer.

03 januari 2014 3 minuten

UWV over veranderende arbeidsmarkt

Webinar personeel

Bruno Bruins van het UWV en Hans Biesheuvel van MKB-Nederland over tekort aan technisch personeel, vergrijzing, verzuim en het nieuwe ontslagrecht.

05 november 2013 1 minuten

Deskundigenoordeel bij reïntegratie

Wat is het en wanneer heb je het nodig?

Natuurlijk wil je de reïntegratie van een medewerker zelf oplossen, maar als het stagneert door bijvoorbeeld meningsverschillen, bestaat er een deskundigenoordeel van het UWV. Wat houdt dat precies in?

30 juli 2013 2 minuten

Hoe krijgen mijn leidinggevenden meer grip op verzuim?

Blijf betrokken bij je personeel

Is het druk op de zaak, dan is een logisch gevolg dat de stapel werk per medewerker hoger wordt. Je wil voorkomen dat je medewerkers een burn-out krijgen en gaan verzuimen. Hoe doe je dat?

27 juni 2013 2 minuten

Ssst, stil verzuim!

Column | De zorgen van je werknemers monden uit in verzuim

Tijdens een periode van economische tegenslag daalt het verzuim. Dat is tenminste de algemene stelling. En kijk je naar de verzuimcijfers, dan klopt dat ook: in de meeste bedrijven is de afgelopen jaren het verzuim gedaald. Betekent dat ook dat je medewerkers de maatschappelijke problemen minder ervaren? Helemaal niet.

13 mei 2013 2 minuten

Links uit het whitepaper 'Mijn werknemer is ziek'

Waar kun je terecht met je vragen over ziekmelden?

Heb je het whitepaper 'Mijn werknemer is ziek, en nu?' gelezen? In dit artikel links naar organisaties en onderzoeken voor meer informatie.

24 april 2013 1 minuten

Anti burn-out tips van Arko van Brakel

Burn-out als 'ultieme kans'

Twaalf jaar geleden kreeg spreker, inspirator en ondernemer Arko van Brakel een burn-out. Wie anders kan jou voorzien van anti burn-out tips?

09 december 2012 5 minuten

Werknemer heeft steeds vaker burn-out

In 2011 steeg het aantal burn-outs met 11 procent

Werknemers hebben steeds vaker last van een burn-out. In 2011 steeg het aantal gevallen met 11 procent. Voornamelijk vrouwen werken zich over de kop, vaker dan mannen.

03 augustus 2012 2 minuten

Overuren bij een arbeidsongeschikte werknemer?

Wie bepaalt op welke uren een werknemer bij reïntegratie werkt?

Wanneer je medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan maak je samen met de arbodienst een plan van aanpak om je werknemer zo snel mogelijk weer terug te laten komen op zijn werkplek.

03 augustus 2012 2 minuten

Zo krijg je 100% zeker een loonsanctie van UWV

Column | Reïntegratie van zieke werknemers

Een zieke werknemer heeft gedurende twee jaar recht op loondoorbetaling en geniet tijdens deze periode ontslagbescherming. Aan het einde van deze 2 jaar wordt er een WIA-aanvraag ingediend bij het UWV. Soms besluit het UWV om de periode van loondoorbetaling met nog een jaar te verlengen: de loonsanctie.

24 januari 2011 2 minuten

Getoond 37 tot en met 50 van 50 totaal, er zijn meerdere pagina's