Personeelsrisico

Verzekerings desk

Ben ik altijd aansprakelijk voor een zieke werknemer?

Wanneer moet je betalen voor het letsel van je personeel?

Het is de nachtmerrie van veel ondernemers: je werknemer wordt ziek. En niet zomaar even een griepje, maar echt langdurig ziek, fysiek of mentaal. Hij of zij kan niet meer werken. Ben je dan altijd verplicht om het loon door te betalen? En in welke gevallen kun je aansprakelijk worden gesteld voor de alle kosten die de ziekte met zich meebrengt?

24 juli 2015

Kosten zieke werknemer terugvorderen. Hoe doe je dat?

Zo verhaal je loonschade op een derde partij

Is je medewerker arbeidsongeschikt door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout of een misdrijf? Dan kan je dit veel geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan doorbetaling van het loon tijdens de ziekte, arbo- en re-integratiekosten. In dit artikel lees je hoe je kunt zorgen dat jij niet voor de kosten opdraait!

10 juli 2015

Moet ik wel of geen eigen risicodrager worden?

Wat gebeurt er met de premies?

Eigen risicodrager worden betekent dat je uitkeringen van zieke (ex)-werknemers voor eigen rekening neemt. Als je dit niet wilt, is het mogelijk deze uitkeringen te verzekeren. Wat is het beste voor jouw bedrijf?

09 juli 2015

Moet ik een griepje van een werknemer als ziekte melden?

Hoe vaak is je werknemer ziek en wat kost je dat?

Veel werkgevers melden een griepje niet, of pas als de ziekte langer dreigt te gaan duren. Maar weet je wel wat een zieke medewerker per dag kost?

09 juli 2015

Veelgestelde vragen over het afsluiten van een collectieve zorgverzekering

Aan welke eisen moet mijn bedrijf voldoen?

Vier op de vijf bedrijven bieden hun personeel een collectieve zorgverzekering aan. Je bent dit als werkgever niet verplicht, maar zowel werknemers als werkgevers kunnen er veel voordeel van hebben.

09 juli 2015

Mijn medewerker is in werktijd betrokken geraakt bij een auto-ongeluk, wat nu?

Hoe ver reikt de werkgeversaansprakelijkheid?

Ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade van je medewerker, als hij in werktijd een auto-ongeluk krijgt? En wat als je medewerker tijdens het ongeval op de fiets zit?

09 juli 2015

Sociale lasten werkgever fors gestegen

Werkgever betaalt een derde meer door crisis en vergrijzing

Tussen 2002 en 2010 zijn de sociale lasten van werkgevers gestegen van 39,6 miljard naar 52,2 miljard euro. Dit blijkt uit een beleidsdoorlichting in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

09 juli 2015

Compensatieregeling voor woekerpensioenen

Kom je in aanmerking voor de regeling? Gebruik de checklist!

Het Verbond van Verzekeraars heeft een compensatieregeling opgesteld voor zogenaamde woekerpensioenen. Of je in aanmerking komt voor deze regeling, kun je eenvoudig vaststellen via deze handige checklist.

09 juli 2015

Getoond 21 tot en met 28 van 28 totaal, er zijn meerdere pagina's