Wetswijzigingen op het gebied van personeel

Per 1 juli 2015
Wat verandert er op per 1 juli 2015 wettelijk op het gebied van je personeel, waar moet je rekening mee houden? Onder meer de tweede reeks maatregelen van de wet Werk en Zekerheid op het gebied van de ketenbepaling en ontslag.
De gevolgen voor jou als werkgever
Klik hier
Lees je in het whitepaper Wwz
Naar MijnMKB
Alles over de Wet Werk en Zekerheid
Klik hier
Lees je in het dossier
Lees verder
Meer juridische zaken op het gebied van personeel?
Klik hier
Download het gratis e-book
Naar MijnMKB

Wet Werk en Zekerheid

Ketenbepaling aangepast
De ketenbepaling wordt aangepast, waardoor je medewerker eerder een vast dienstverband krijgt. Geef je een medewerker verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes (nu drie) maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee (nu drie) jaar een vast contract.

 • Dit geldt voor tijdelijke contracten die op of na 1 juli gesloten zijn, houdt hier dus vast rekening mee als je een tijdleijke kracht wilt aannemen.
 • Valt jouw bedrijf onder een cao met een afwijkende regeling die al voor 1 juli 2015 van toepassing was? Dan gaat deze maatregel pas in bij het einde van de looptijd van deze cao of uiterlijk 1 juli 2016. Kijk dit daarom altijd na in de cao.
Ontslagvergoeding
De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding
Als je een medewerker laat gaan die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag.
 • Let er op dat dus ook een tijdelijke medewerker waarvan je het contract niet verlengd na twee jaar, een vergoeding krijgt (2x1/3 maandslaris)
 • Heb je minder dan 25 werknemers en moet je iemand om bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan hoef je de duur van het dienstverband pas te rekenen vanaf mei 2013. Dus moet je iemand ontslaan in juni 2016 die er sinds 2008 werkt, reken je met drie dienstjaren in plaats van acht (3x1/3 maandsalaris). Deze uitzondering geldt tot 2020. 
Ontslagroute
Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan altijd via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Beide routes zijn alleen verplicht als je werknemer niet schriftelijk instemt met ontslag. Let op! Je werknemer kan zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging heeft dan niet plaatsgevonden. Ook een overeengekomen beëindigingsovereenkomst kan binnen 14 dagen worden ontbonden door de werknemer.
 
Krijg je van het UWV geen toestemming voor ontslag dan kun je alsnog naar de kantonrechter, maar die volgt dezelfde criteria, dus de kans op succes is klein. Als je werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan deze binnen twee maanden naar de kantonrechter stappen. 
 
Ontsla je een medewerker die niet schriftelijk heeft ingestemd met het ontslag zonder toestemming van het UWV, dan kan je werknemer ook naar de kantonrechter stappen om de opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen. 
 

Infographic: de nieuwe ontslagroute

 


Jongere in dienst? Je krijgt eerder premiekorting!

Als je jong bent, moet je werkervaring opdoen. Toch staan nog te veel jongeren aan de kant. De regering heeft daarom een premiekorting voor jongeren ingesteld. Je betaalt minder sociale premies als je een werkzoekende tussen de 18 en 26 jaar een kans geeft. Per 1 juli 2015 kom je hier als werkgever eerder voor in aanmerking.
 

Nieuwe wet: Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Met de Wet aanpak schijnconstructies moet uitbuiting, oneerlijke concurrentie en onderbetaling van werknemers tegen worden gegaan. De belangrijkste maatregelen zijn:
 • Uitbreiding ketenaansprakelijkheid voor betalen van het coa-loon aan een medewerker. Ook als opdrachtgever ben je aansprakelijk, nu is alleen de werkgever via wie je het personeel inhuurt aansprakelijk.
 • Als je je werknemer minder dan het cao-loon betaalt kan hij vanaf 1 juli makkelijker bij de rechter het volledige loon eisen met een verzoekschrift, nu moet dat nog via een dagvaarding.
 • De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt de namen van gecontroleerde bedrijven bekend.
 • Werkgevers- en werknemersorganisaties wisselen informatie met de Inspectie SZW uit als ze vermoeden dat er geen cao-loon wordt betaald. 
Een deel van de maatregelen is uitgesteld tot 1 januari 2016
 • Je mag geen kosten meer met met wettelijk minimumloon verrekenen (zoals huisvesting of ziektekostenpremies).
 • Je mag salaris niet meer volledig contact betalen, je moet minimaal het deel van het salaris dat gelijk is aan het minimumloon overmaken per bank.
 • Je moet meer gegevens op de salarisstrook vermelden over de onkostenvergoeding.

VOG kan geweigerd worden op basis van politiegegevens

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor je medewerker kan vanaf 1 juli ook geweigerd worden op basis van politiegegevens. Tot dan kon het alleen als de als justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan.
 

Bespaar op personeelskosten in 2015

Over de wet Werk en Zekerheid, transitievergoeding en ketenregeling
Hoe kun je je personeelskosten beperken in 2015? Onafhankelijk HR-adviseur Nieky van Vlerken noemt de aandachtspunten rond de wet Werk en Zekerheid, de transitievergoeding en de ketenregeling. Want per 1 juli 2015 mag je bijvoorbeeld minder tijdelijke contracten aanbieden en heb je meer beperkingen rond het inschakelen van flexwerkers. Hoe zit dat precies? Bekijk de video.
bespaar-personeelskosten-2015-181214171433.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten