Personeel over de grens: de risico’s

Het buitenland is niet altijd even veilig

01 december 2017

Als het buitenland lonkt, staar je dan niet blind op de winst die je er kunt behalen. Je loopt namelijk ook risico’s. Voorkom ellende door een goede voorbereiding.

Personeel in het buitenland

Onze buurlanden België en Duitsland kun je nauwelijks risicovol noemen. Maar landen in Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika staan wel vaak te boek als gevaarlijk. Je werknemer kan er eerder ten prooi vallen aan tropische ziektes, verkeersongevallen, criminaliteit, natuurrampen, en zelfs terrorisme of ontvoeringen. Als werkgever ben je altijd verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van je personeel. Je hebt een wettelijke zorgplicht, óók als het om expats gaat. Zorg er daarom voor dat je die zorgplicht kunt nakomen.

Terugkeer naar Nederland

Verzeker je werknemer goed tegen de eerder genoemde calamiteiten. Een aantal verzekeraars kent speciale Kidnap and Ransom-verzekeringen, waarmee je de financiële gevolgen van ontvoering, gijzeling en afpersing afdekt. Vaak is ook de eventuele terugkeer naar Nederland gedekt, bijvoorbeeld wanneer ergens een burgeroorlog uitbreekt of zich ander geweld afspeelt.

Speciale training

Geef werknemers die naar het buitenland vertrekken een speciale training om ze voor te bereiden op de risico’s in hun land van bestemming. Maak een protocol zodat iedereen, in het buitenland én aan het thuisfront, weet wat hem te doen staat als iets misgaat. Ook handig: maak iemand in het bedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid van de expat.

Algemene risico’s

Personeel in het buitenland laten werken brengt ook andere, meer algemene risico’s met zich mee. Vooral als de expat langer jaren van huis is. Sowieso is het verstandig om alle verzekerings- en belastingzaken goed te regelen. Doe je dat niet, dan kunnen de financiële consequenties groot zijn. Denk er ook aan dat je werknemer bij terugkeer met een AOW-hiaat kan zitten. Het is verstandig dit te voorkomen, bijvoorbeeld met een vrijwillige verzekering. Als je tijdig actie onderneemt, kan deze gewoon doorlopen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Weer wennen

En dan is er nog een carrièrerisico. Veel expats zijn in het buitenland gewend geraakt om zelfstandig te werken. Als ze terugkeren, kunnen ze er vaak moeilijk aan wennen om weer iemand boven zich te hebben. Of ze verwachten bij terugkeer promotie, en zijn teleurgesteld als die er niet komt. Wees je bewust van deze gevaren. Maak tevoren goede afspraken over de toekomst, zodat de expat weet wat hem te wachten staat. En geef hem even de tijd om weer te wennen aan de Nederlandse bedrijfscultuur. Want een medewerker die over de grens waardevolle ervaring heeft opgedaan, wil je niet naar de concurrentie zien vertrekken.

Foto: Asianet-Pakistan / Shutterstock.com