Expat uitzenden: Hoe verzeker ik mijn expat?

Tips en waar moet je op letten?

01 december 2017

Als je personeel naar het buitenland uitzendt, wil je dat het goed verzekerd is. Hoe pak je dat aan?

Whitepaper Personeel in het buitenland

Personeel in het buitenland

Je expat verzekeren is van groot belang. Immers, jij draagt als werkgever een zekere verantwoording. Een verblijf in het buitenland brengt deels dezelfde risico’s met zich mee als in Nederland (zoals een verkeersongeluk), maar ook andere (zoals ontvoering). Wie langer wegblijft, moet bovendien de gebruikelijke Nederlandse volks- en werknemersverzekeringen missen.

A1/(E)101-verklaring

Die verzekeringen kan een gedetacheerde veelal gedurende 24 maanden vrijwillig voortzetten. Voor de werknemer moet dan bij de SVB een ‘Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving’ worden aangevraagd, dit heet ook wel A1/(E)101-verklaring. Deze verklaring is alleen van toepassing als de werknemer in een land werkt wat hoort bij de Europese Economische Ruimte of een land waarmee Nederland een verdrag heeft. Ook is belangrijk dat je werknemer die gedetacheerd wordt niet een eerder gedetacheerde werknemer van wie de detachering is afgelopen vervangt.

Vrijwillig verzekeren voor AOW / Anw

Als het niet mogelijk is om met de A1/(E)101-verklaring de sociale verzekeringen voort te zetten, dan heeft je werknemer de mogelijkheid om vrijwillig te verzekeren voor de AOW en/of de Anw. Voor werknemersverzekeringen zoals de WW, ZW en WIA is er via het UWV soms de mogelijkheid om vrijwillig voort te zetten. 

Er zijn veel verschillende situaties en veel verschillende oplossingen mogelijk. Als je alles goed wil uitzoeken moet je daar op tijd mee beginnen. Er zijn natuurlijk ook adviseurs die dagelijks bezig zijn met de materie en je kunnen helpen.

Risico’s

Andere risico’s zijn apart af te dekken via een verzekeringsmaatschappij met een zogenoemd expat-pakket. Via zo’n pakket zijn sowieso de meest voorkomende risico’s in het buitenland verzekerd. Let ook altijd op al lopende verzekeringen, geven die ook dekking in het buitenland? Als dat zo is kunnen die waarschijnlijk gewoon doorlopen. Zorg er dan wel voor dat deze verzekering niet ook in het expat-pakket zit, want dubbel verzekerd is zonde van geld. 

Een expatverzekering sluit je doorgaans af voor één, of hooguit een paar, werknemers. Is dat laatste het geval? Vraag bij de verzekeraar of ook een collectieve oplossing is. Hierin kunnen voordelen zitten op gebied van administratie, acceptatiebeleid, voorwaarden of prijs. 

Ontvoering en gijzeling

Sommige landen zijn gevaarlijker dan andere. Veel landen in Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika staan te boek als risicovol. Je werknemer kan er eerder ten prooi vallen aan tropische ziektes, verkeersongevallen, criminaliteit, natuurrampen, of zelfs aan terrorisme of ontvoeringen. Om dit laatste gevaar te ondervangen, zijn er speciale Kidnap and Ransom-verzekeringen in het leven geroepen. Daarmee dek je meestal de financiële gevolgen van ontvoering, gijzeling en afpersing af. Vaak is ook de eventuele terugkeer naar Nederland gedekt, bijvoorbeeld wanneer ergens een burgeroorlog uitbreekt of zich ander geweld afspeelt. Overweeg of je zo’n extra verzekering moet afsluiten. 

Hier moet je op letten:

Tot slot een paar belangrijke punten om op te letten bij het afsluiten van een expatverzekering:

  • Is de verzekering tussentijds op te zeggen? Wat gebeurt er als de expat onverwacht eerder of later terugkeert naar Nederland? 

  • Is aan bepaalde dekkingen een maximum vergoeding verbonden?

  • Wat zijn de voorwaarden van de ziektekostenverzekering. Wat is het eigen risico? Zijn medicijnen inbegrepen? En eenpersoonskamers of privéklinieken? Een bevalling? Tandartskosten? Mag de expat zelf een arts of ziekenhuis kiezen? Mag een deel van de behandeling in Nederland worden gedaan? Gelden er wachttijden voor het claimen van bepaalde kosten, bijvoorbeeld in geval van zwangerschap?

  • Loopt de expat door zijn beroep extra risico’s, en zijn die verzekerd?

  • Zijn alle gezinsleden meeverzekerd? 

  • Is de expat ook verzekerd als hij op vakantie is in een ander buitenland? En als hij even in Nederland verblijft?

  • Is rechtsbijstand verzekerd? Ook als de expat een conflict met jou krijgt?

  • En heb je meerdere verzekeringen bij dezelfde verzekeraar? Kijk dan ook is of er korting mogelijk is.