Een 56-plusser of iemand met een arbeidsbeperking aannemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt per 1-1-’16 nog aantrekkelijker

20 oktober 2015

Commerciële onderneming of niet, maatschappelijk ondernemen kan altijd. Geef je mensen van 56 jaar of ouder of iemand met een arbeidsbeperking een kans binnen jouw onderneming? Dan krijg je ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Daar bestaan verschillende subsidies voor. Per 1 januari 2016 worden die regelingen eenduidiger en eenvoudiger.

Het UWV en gemeenten kunnen nu nog verschillende instrumenten inzetten om je te ondersteunen. De no-risk polis (compensatie voor loonkosten bij uitval door ziekte), de mobiliteitsbonus (waarbij je minder premie betaalt), loonkostensubsidie en de inzet van jobcoaches. We zetten ze even kort op een rij.

No-risk polis

Neem je een arbeidsgehandicapte in dienst, dan kun je van de gemeente een no-risk polis krijgen. Met een no-risk polis hoef je bij ziekte van je werknemer het loon niet door te betalen. Hierdoor loop je minder financieel risico als je een arbeidsgehandicapte in dienst neemt.

Mobiliteitsbonus of premiekorting

Neem je of heb je een werknemer van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte tussen 18 tot en met 26 jaar in dienst? Dan krijg je tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie die je aan de Belastingdienst betaalt voor je medewerker. Met de Subsidiecalculator

van UWV en de Belastingdienst bereken je hoeveel subsidie je kunt krijgen als je bepaalde werknemers in dienst neemt. UWV kan je ook vertellen wanneer je precies voor deze regeling in aanmerking komt. 

Loonkostensubsidie

Neem je iemand met een arbeidsbeperking in dienst, dan loop je soms extra risico. Bijvoorbeeld omdat deze werknemers minder productief kunnen zijn dan mensen zonder beperking. In zo’n geval kun je loonkostensubsidie van de gemeente krijgen. Dat geldt ook voor werknemers die beschut werk doen.

Alle werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon. Loonkostensubsidie compenseert jou voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kun je een loon betalen dat grofweg ook minder dan 100% van het wettelijk minimumloon is. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Inzet jobcoach

Heb je een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer in dienst die begeleiding nodig heeft? Of neem je een werknemer in proefplaatsing? Dan kun je kosteloos een interne jobcoach inzetten. Een jobcoach geeft jouw werknemer een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleidt hem op de werkvloer. De begeleiding duurt maximaal 3 jaar.

Je komt in aanmerking voor een jobcoach als je werknemer een contract heeft voor minimaal 12 uur per week voor minimaal 6 maanden. Daarnaast moet de werknemer instemmen met de persoonlijke ondersteuning en moet de jobcoach werkzaam zijn bij een door UWV erkende organisatie.

Wat verandert per 1 januari 2016?

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding dat 1 (uniforme) no-riskpolis via UWV regelt en 1 (uniforme) mobiliteitsbonus voor een grotere doelgroep regelt. Die krijg je dan ook voor arbeidsgehandicapte werknemers voor wie er extra banen komen. Er komen namelijk 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Naar verwachting kun je per 1 januari 2016 de loonkostensubsidie en premiekorting combineren. Je krijgt dan maximaal € 1.800 premiekorting per werknemer per jaar gedurende maximaal 3 jaar, en het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets-)wijzigingen is nog niet definitief. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Extra tip: vergoeding aanpassing werkplek

Je kunt ook een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek van een werknemer met een handicap. Het kan gaan om ‘niet-meeneembare voorzieningen’ zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan. Het kunnen ook ‘meeneembare voorzieningen’ zijn, zoals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.

Aanvragen?

Kom je in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Rijk? Voor meer informatie over genoemde regelingen en het aanvragen daarvan kun je terecht bij UWV en/of de gemeente. Wil je meer lezen over de verschillende mogelijkheden? Download dan ons whitepaper ‘Besparen op personeelskosten‘ of bekijk het interview met Lina Jimenez Duran, financieel adviseur bij adviesbureau Recura.

Auteur

Femke Hellings