Werkgevers willen soepeler ontslagrecht

200 duizend langdurig werklozen weer aan het werk

15 december 2009

MKB-Nederland wil dat elk bedrijf met meer dan vijftig werknemers ieder jaar een langdurig werkloze een baan geeft. Op die manier kunnen binnen drie jaar 200 duizend langdurig werklozen aan een baan worden geholpen. Ook VNO-NCW en LTO Nederland steunen deze plannen.

MKB-Nederland wil een nieuw ontslagstelsel dat eenvoudiger, sneller en goedkoper is. Dit moet bijdragen een betere werking van de arbeidsmarkt. MKB-Nederland streeft er daarbij naar dat partijen er samen uitkomen.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord bepaald dat het ontslagrecht wordt betrokken bij het beleid dat is gericht op een betere werking van de arbeidsmarkt. De inzet van MKB-Nederland is dat het ontslag goedkoper, sneller en eenvoudiger moet worden.

Werkgevers zullen eerder geneigd zijn nieuw personeel aan te nemen als ze weten dat ze ook weer zonder al te veel kosten, tijd of procedures van ze af komen. Bijvoorbeeld in economisch mindere tijden of als de medewerker niet voldoet. Dit is goed voor de broodnodige flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Partijen in de Sociaal-Economische Raad hebben in 2006 veel en lang over dit onderwerp gesproken, maar konden niet tot een akkoord komen. Een laatste voorstel van werkgevers uit december is door de vakcentrales afgeslagen. Elke mogelijke verslechtering van de positie van werknemers wijzen zij van de hand. Liever houden ze alles bij het oude. Momenteel verkeert de discussie in een impasse. De bonden hebben zich ingegraven en weigeren het onderwerp te agenderen.

Bron: MKB Nederland