Arbeidsrechtelijke maatregelen bij fraude

Bij fraude zijn verschillende maatregelen mogelijk

25 januari 2013

Als je het idee hebt dat iemand binnen je bedrijf fraude pleegt, onderzoek je eerst of dit daadwerkelijk zo is. Als uit onderzoek blijkt dat een medewerker inderdaad gefraudeerd heeft, kun je verschillende maatregelen nemen.

Aangifte

Wanneer je een iemand verdenkt van fraude en een procedure wilt opstarten met strafrechterlijke vervolging, dan kun je het beste direct aangifte doen bij de politie. Dit hoeft niet per se telefonisch, maar kan ook digitaal gebeuren.

Officiële waarschuwing

Wanneer je een werknemer aanspreekt op zijn of haar (wan)gedrag is het verstandig dit ook schriftelijk vast te leggen. Een officiële waarschuwing kan bewaard worden bij het personeelsdossier. Bevestig gemaakte afspraken/getuigenissen op papier en laat deze ondertekenen door de betreffende werknemer.

Het kan raadzaam zijn om een jurist in te schakelen, zodat je weet wat je vast dient te leggen. Bij ernstigere incidenten beschik je dan over juridisch bewijsmateriaal om tot arbeidsontbindende voorwaarden te komen.

Schorsing

Je kunt ook besluiten om een medewerker te schorsen als je fraude hebt geconstateerd. Schorsing kan gebruikt worden om bijvoorbeeld over een verdenking zekerheid te krijgen. Vaak is schorsing slechts een voorfase van ontslag. Je moet de redenen voor de schorsing in een aangetekende brief aan de medewerker kenbaar maken. Tijdens een schorsing behoudt de werknemer zijn recht op loon, tenzij nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of de CAO is opgenomen dat hij hierop geen aanspraak meer kan maken. Dus let daar goed op. 

Boete/schadevergoeding

Je kunt er tenslotte nog voor gaan om jouw werknemer een boete op te leggen of een schadevergoeding van hem of haar te eisen. Voor het opleggen van een boete moet een clausule opgenomen zijn in het arbeidscontract. Hierin moet ook zijn vastgelegd dat deze sanctie bij interne criminaliteit toegepast mag worden. De boete mag niet hoger zijn dan een halve dag loon per week en moet in een fonds gestort worden dat ten behoeve van de werknemers bestaat. Een boete of een schadevergoeding mogen nooit tegelijkertijd worden opgelegd.

Een schadevergoeding kan je doormiddel van een voeging in een strafproces of via een civielrechtelijke vordering opeisen.