Stichting van de Arbeid wil verlenging werktijdverkorting

Economische situatie vraagt om verlenging maatregel

02 oktober 2014

De Stichting van de Arbeid heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht de termijn voor het aanvragen van werktijdverkorting te verlengen. Gebeurt dat niet, dan wordt het voor ondernemers moeilijk om vakbekwaam personeel voor langere termijn te behouden.

MKB-Nederland heeft begin december al op verlenging van de regeling aangedrongen. Volgens de werkgeversorganisatie moeten bedrijven die na 15 januari in de financiële problemen komen ook van de regeling gebruik kunnen maken. Dit zegt ook de Stichting van de Arbeid (StAr) in een brief aan de minister. De stichting wil met de verlenging de sociale schade voor de bedrijven en hun werknemers als gevolg van omzetdaling zoveel mogelijk beperken. Wel merkt zij op dat de werktijdverkorting bestemd moet zijn voor bedrijven die het perspectief hebben dat binnen afzienbare tijd de scherpe dip in de omzetdaling achter de rug is. “De werktijdverkorting mag geen voorportaal voor een reorganisatie zijn”, aldus de StAr in de brief.

Verdere maatregelen

Naast een verzoek tot verlenging van de aanvraagperiode wil de Stichting van de Arbeid ook aandacht voor enkele knelpunten, zoals werknemers die projectgebonden arbeid verrichten bij bedrijven waar werktijdverkorting is aangevraagd maar waar ze niet op de loonlijst staan. Zij zouden, indien geen ander werk voor hen gevonden kan worden, ook moeten vallen onder de aanvraag tot werktijdverkorting van de werkgever bij wie ze aan de slag zijn.

Verder wil de stichting meer aandacht voor de mogelijkheden van detachering, inzetbaarheid van werknemers en opleidingsmogelijkheden. Bij dat laatste punt verwijst ze naar fondsen in de metaalsector die onlangs €3 miljoen hebben vrijgemaakt voor intersectorale scholing in samenwerking met de leerwerkloketten in de mobiliteitscentra. In soortgelijke 'tekortsectoren', zoals vervoer en bouw, zijn soortgelijke initiatieven in voorbereiding.

Bron: MKB-Nederland