Deeltijd werken niet beter voor privéleven

Veel bedrijven niet ingericht op parttimers

11 mei 2010

Uit onderzoek van Effectory blijkt dat een deeltijdbaan niet leidt tot een betere balans tussen werk en privé. Zowel parttimers als fulltimers waarderen de balans met een 6,9.

Het is een trend: steeds meer mensen werken in deeltijd in plaats van een 40-urige werkweek. Met name vrouwen dragen bij aan deze ontwikkeling. Maar liefst 66% van de vrouwen in Nederland heeft inmiddels een deeltijdfunctie (bron: KNMG.nl).

Minder controle

De arbeidsparticipatie van vrouwen is de laatste jaren met 8% toegenomen (Bron: CBS). Toch hebben vrouwen het moeilijker op de werkvloer dan mannen. Mannen waarderen hun invloed op de werkzaamheden met een 7. De score van 6,5 geeft aan dat vrouwen minder controle ervaren tijdens het werk. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Effectory, marktleider in medewerkersonderzoek, waarbij 6.000 medewerkers in Nederland zijn bevraagd.

Werkdruk

Om de verwachtte vergrijzingsgolf te ondervangen, stimuleert de Nederlandse overheid het parttime werken. Het onderzoek van Effectory geeft echter aan dat de arbeidsparticipatie nog niet is voltooid.

Directeur van Effectory en HR-trendwatcher Guido Heezen: “Belangrijk is om te onderkennen dat veel bedrijven nog niet volledig gericht zijn op parttimers. Het probleem bij parttime werken is vaak dat de werkdruk te hoog is. Gecombineerd met de innovatieve technologie zorgt dat ervoor dat mensen thuis moeilijk het werk los laten. Daarnaast hebben medewerkers met een deeltijdbaan hogere verwachtingen over de balans tussen werk en privé dan hun collega’s die fulltime werken. Als vervolgens blijkt dat er helemaal niet meer tijd overblijft voor het gezin, valt het oordeel des te negatiever uit”.

Maak het bespreekbaar

De onvrede over de balans tussen werk en privé is volgens Effectory iets van alle tijden. De oorzaak is ook positief: medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie. Maar de combinatie van betrokkenheid en een hoge werkdruk kan ook tot frustratie onder parttimers leiden.

Wil je als ondernemer je werknemers een tevredener gevoel geven, dan zul je het onderwerp bespreekbaar moeten maken. Je kunt gebruik maken van een medewerkersonderzoek, waarnee je inzicht krijgt in wat er speelt binnen de organisatie. Gewapend met feiten kan het management gericht het gesprek aangaan met medewerkers en werken aan verbetering.