Passen de menselijke puzzelstukjes wel in de organisatiepuzzel?

Zorg dat je de juiste competenties binnenhaalt

09 december 2012

Hoe zorg je dat je medewerkers gemotiveerd en constructief samenwerken? Hoe zorg je dat ze een zinvolle bijdrage leveren aan het gezamenlijke doel? Dat doe je door de menselijke puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen.

Als bedrijfsadviseur binnen de metaalbranche maak ik helaas nogal eens mee dat het onderling niet lekker loopt. Omdat er niet wordt gecommuniceerd. Omdat er geen uitdaging is. Of omdat er van een medewerker dingen worden verlangd die niet aansluiten bij zijn kwaliteiten.

Hier ligt een belangrijke taak voor de ondernemer. Hij moet in staat zijn zingeving te creëren. Pas als je mensen weten waarvoor ze werken, kunnen ze een zinvolle bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel. Voorwaarden zijn daarnaast dat ze met respect worden behandeld en worden gewaardeerd om hun prestaties. Ook moet er naar hun ideeën worden geluisterd.

Puzzelstukjes

Als ondernemer moet je telkens inschatten of de menselijke 'puzzelstukjes' wel passen in jouw 'organisatiepuzzel'. Het moet helder zijn welke kennis, ervaring, levenswijsheid en persoonlijk gedrag je van iemand verlangt. Met andere woorden: welke competenties nodig zijn om een bepaalde functie binnen jouw organisatie te vervullen.

Zorg daarom voor goede functieprofielen. Zij omschrijven het doel, de positie in de organisatie en de verantwoordelijkheden. Ook maken ze nadrukkelijk duidelijk welk persoonlijkheidstype je voor de functie wenst.

Vier gedragsprofielen

Een nuttig instrument hierbij is de zogenaamde DISC-methode uit de toegepaste arbeidspsychologie. Deze onderscheidt vier types gedragsprofielen. Elke medewerker kun je indelen onder een van de vier types. Type D: Dominant (de beheerser); Type I: Invloedrijk (de creatieveling); Type S: Stabiliteit (de doener) en Type C: Conformiteit /Consciëntieus (de denker).

Als ondernemer is het interessant te weten dat gedrag - niet te verwarren met karakter- beïnvloedbaar is. Je kunt het zelfs veranderen. Natuurlijk wil je gedrag dat gewenst, acceptabel en bruikbaar is binnen je organisatie.

Toon interesse

Hoe doe je dat? Stimuleer positief gedrag, geef zelf het goede voorbeeld. Zorg voor plezier en enthousiasme. Toon interesse en betrokkenheid. Neem de juiste mensen met de juiste competenties aan. En stuur bij tijdens functioneringsgesprekken als je ongewenst gedrag ervaart. Liever zelfs buiten de formele gesprekken om.  

Houd de competenties scherp in het vizier. De komende jaren zal het ontwikkelen en bijhouden van competenties een steeds belangrijker worden in organisaties. Omdat bedrijven steeds kennisintensiever worden en de mens daarbij een belangrijke rol inneemt. Bedenk goed: Een organisatie is alleen innovatief, als haar mensen innovatief zijn.

Wordt vervolgd...

Aad Braal,