Ondernemer draagt werknemer op handen

92 procent werkgevers zeer tevreden over inzet personeel

31 januari 2013

Ondernemers in het mkb geven hun werknemers een flinke pluim, zo blijkt uit de jaarlijkse ondernemersenquête van MKB Adviseurs en GIBO Groep. Maarliefst 92 procent is dik tevreden en geeft de werklust van zijn personeel een 7,7 en de vaardigheden een 7,5.

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is het feit dat ondernemers positiever zijn over het kabinet: Rutte en zijn gevolg krijgen over 2011 een 6 op het kerstrapport, in 2010 was dit een 5,5. Verder blijken ondernemers geen felle tegenstanders van een afschaffing van de hypotheekrente, maar vrezen ze voor de gevolgen als dit niet op verantwoorde wijze gebeurt. Een greep uit de overige uitkomsten:

Redelijk goed gevoel over 2011

Ondernemers zijn net zo tevreden over de eigen financiële prestaties over 2011 als het jaar ervoor. Vier van de vijf mkb'ers geeft zich een 6 of hoger. Eén op de acht vindt dat zijn onderneming onvoldoende rendement heeft gedraaid. Ook hebben meer ondernemers de afzet van hun producten of opdrachten zien stijgen (37 procent) dan afnemen (28 procent). Bij de rest bleef het aantal gelijk. Het waren vooral de ondernemers in de industrie, groothandel en transport die de hoeveelheid werk zagen toenemen. Mkb'ers in de bouw en de detailhandel non-food zagen juist een afname.   

Social media steeds belangrijker

Mkb'ers gaan steeds serieuzer aan de slag met social media als Facebook (40 procent actief), LinkedIn (73 actief) en Twitter (28 actief). Hoewel de minste ondernemers actief zijn op Twitter, merken degene die het medium wel gebruiken dat het effect heeft. Een op de vijf krijgt opdrachten via Twitter, tegen 15 procent via LinkedIn en een kleine 20 procent via Facebook

Kredietbehoefte en financiering

Van de bedrijven met een kredietbehoefte, ondervond in 2009 nog 43 procent belemmeringen bij de financiering van bedrijfsactiviteiten. In 2010 is dit aantal fors gedaald naar 24 procent en in 2011 nog iets verder naar 23 procent. Op de vraag of de mkb-ondernemer behoefte heeft aan andere vormen van kredietverstrekking – buiten de traditionele banken – geeft 91 procent aan daaraan geen behoefte te hebben. Bijna de helft (45 procent) van de respondenten geeft overigens aan de weg te kennen naar alternatieve financieringsvormen

Verwachtingen 2012 pessimistisch

Verwachtte in 2010 nog ruim 64 procent van de ondernemers in het opvolgende jaar een beter resultaat te behalen, voor 2012 zijn de verwachtingen beduidend pessimistischer. Een meerderheid van 51,5 procent verwacht geen beter resultaat te behalen. Ondanks de verwachte tegenvallende resultaten, geeft 64 procent van de ondernemers aan dat de economische tegenwind ook kansen met zich meebrengt. Belangrijke kansfactoren zijn het vergroten van het aantal klanten, het vergroten van omzet bij bestaande klanten en het investeren in kennis.

Meer uitkomsten van de ondernemersenquête lees je op de site van Gibo Groep.  

Bron: MKB Adviseurs en GIBO Groep/Flynth