Geldt loondoorbetalingsplicht ook bij passende arbeid?

Column | Loondoorbetalingsplicht ná 104 weken ziekte

15 augustus 2012

Is je werknemer langer dan 104 weken ziek geweest, dan vervalt de loondoorbetalingsplicht. Is je werknemer na deze periode nog volledig arbeidsongeschikt, kun je ervoor kiezen je werknemer andere passende arbeid aanbieden door een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan. Wat als je werknemer wéér ziek wordt?

Is je werknemer na 104 weken ziekte nog volledig arbeidsongeschikt, dan heb je grofweg twee opties: je kiest ervoor om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of je besluit om je werknemer andere passende arbeid aan te bieden door een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan. Veel werkgevers kiezen voor de tweede optie. Maar wat doe je als je werknemer wéér ziek wordt, terwijl hij passende nieuwe arbeid verricht onder zijn huidige arbeidsovereenkomst? Heb je dan opnieuw een loondoorbetalingsplicht van 104 weken?

Passende arbeid

Het antwoord op deze vraag is tweeledig: Als je werknemer tijdens het uitvoeren van 'passende arbeid' opnieuw ziek wordt, dan hoef je als werkgever in beginsel niet opnieuw loon door te betalen. Deze loondoorbetaling is wél verplicht als je werknemer een nieuw soort arbeid verricht en dán weer uitvalt. Dat is meestal het geval als je een nieuwe arbeidsovereenkomst hebt gesloten met je werknemer. 

Geen nieuwe arbeidsovereenkomst

Soms komt het voor dat het nieuwe werk niet in een nieuwe arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Wil je werknemer in die situatie bij ziekte aanspraak maken op loondoorbetaling, dan zal het duidelijk moeten zijn dat de nieuwe arbeid een ruime tijd heeft geduurd en dat je werknemer niet met regelmaat is uitgevallen. Ook moet jij als werkgever kunnen aantonen dat tussen jou en de werknemer overeenstemming was over het takenpakket. Verder speelt mee of er een kans is dat je werknemer volledig herstelt voor de oorspronkelijke arbeid. Is dat níet het geval, dan zal de rechter eerder aannemen dat er een andere arbeid is overeengekomen.

Auteur

Marjon Joosten